Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Čeština jako cizí jazyk (ABO100651)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100651 - Čeština jako cizí jazyk, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s lingvistickými aspekty oboru čeština jako cizí jazyk a s lingvodidaktickými zásadami týkajícími se tohoto oboru.

Sylabus

Historie oboru ČCJ; Specifika oboru ČCJ - vnější faktory a kontext; Pracoviště v ČR a v zahraničí; Cílové skupiny studentů, jejich jazyková situace, jazykový a kulturní substrát; Učitel češtiny jako cizího jazyka - rodilý a nerodilý mluvčí; Jazyk a jeho pojetí; Strategické koncepce výuky - systémová a komunikativní kompetence; Základní lingvodidaktické metody; Učebnice ČCJ; Tvorba výukových sylabů.

Literatura

sborníky Ústavu slovanských studií, Ústavu bohemistických studií, Ústavu jazykové odborné přípravyčasopisy Cizí jazyky, Čeština doma a ve světě, Český jazyk a literaturavan Ek, Jan: Objectives for Foreign Language Learning I., II.. Council of Europe 1986, 1987.

Požadavky

Aktivní účast na výuce, ústní referát.

Garant

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.