Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Ontogeneze jazyka (ABO100705)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100705 - Ontogeneze jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit účastníky se základními otázkami, které jsou předmětem zájmu při studiu osvojování mateřského jazyka, a zprostředkovat základní poznatky o této problematice.

Sylabus

V kurzu se budou ob týden střídat přednáškově zaměřené hodiny a hodiny věnované četbě a analýze textů. Přibližný rozvrh je následující:1 - Úvod. Základní otázky osvojování jazyka, historie, základní pojmy.2 - Četba: výňatky z Pinkera, Jackendoffa, Tomasella.3 - Předjazykový vývoj, vývoj vnímání řeči a zpracování jazykových a řečových informací u kojenců.4 - Četba, bude zastoupen někdo z těchto autorů: Jusczyk, Eimas, Mehler, Newport, Mandler.5 - Osvojování lexika: základní popis, referenční neurčitost, cesty k řešení.6 - Četba (Markman, Reznick).7 - Osvojování gramatiky, první kroky: MLU, první slovní kombinace, sémantický bootstrapping.8 - Četba (Brown, Rice, Pinker)9 - Osvojování gramatiky: morfologie, složitější syntax.10 - Četba (Brown, Gleitman, Cynthia Fisher).11 - Speciální témata: poruchy jazyka, bilingvismus12 - Četba k poruchám a bilingvismu.

Literatura

Altmann, G.: Výstup na babylonskou věž. Triáda 2005.Vybrané pasáže z knih:Brown, R.: First language. Cambridgge, MA: Harvard University Press, 1973.Ingram, D.: First Language Acquisition: Method, Description and Explanation. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1989.Články pro čtení budou oznamovány postupně, budou k nim patřit například části článků:Pinker, S. & Jackendoff, R. The faculty of language: What's special about it? Cognition, 2005, 95, 201-236.Tomasello, M. Do Young Children Have Adult Syntactic Competence? Cognition, 2000, 74, 209-253.Fisher, C. The Role of Abstract Syntactic Knowledge in Language Acquisition: A Reply to Tomasello (2000) Cognition, 2002, 82, 259-278.

Požadavky

Pravidelná příprava stručných otázek k četbě (písemně), seminární práce (může mít podobu zprávy o sběru či analýze empirických dat).

Garant

PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Filip Smolík, Ph.D.