Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fonetika a fonologie češtiny (ABO100888)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100888 - Fonetika a fonologie češtiny, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Předmět fonetického výzkumu, metodika, základní pojmový aparát 2. Jednotky zvukového plánu jazyka a jejich obraz v transkripčních systémech 3. Produkční a akustický aspekt vokalického systému češtiny 4. Percepční a funkční aspekt vokalického systému češtiny 5. Konsonantický systém češtiny 6. Obstruenty a sonory 7. Distinktivní rysy fonémů 8. Fonotaktika české slabiky 9. Asimilace, elize a epenteze ve spojité řeči, užití rázu 10. Přízvuk a mluvní takt 11. Promluvový úsek a prozodické předěly 12. Intonace - melodémy 13. Intonace - kontury vně melodému 

Literatura

*Základní studijní literatura:* Palková, Z. (1994): /Fonetika a fonologie češtiny/, 2. vyd. 1997. Praha:Karolinum. *Další odborná literatura:* Clark, J.‑ Yallop, C. (1990): /An Introduction to Phonetics and//Phonology/. Oxford: Blackwell. Cvrček, V. a kol. (2010):/ Mluvnice současné češtiny/. Praha: Karolinum.(pouze 4. část - /Fonetika a fonologie/) Hála, B. (1962): /Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém//základě/. Praha: SPN. 

Garant

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.