Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Jazykové poradenství v Česku (ABO100895)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100895 - Jazykové poradenství v Česku, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti se seznámí s fungováním jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s jednotlivými tematickými okruhy dotazů a s problematikou jazykového poradenství obecně. V prakticky zaměřené části zkusí vyřešit některé autentické netriviální otázky.

Sylabus

V rámci semináře budou probírány tyto tematické okruhy:problematika jazykového poradenství obecnějazykové poradenství v Česku - historie, aktuální stav a provozjazykové poradenství jinde ve světěotázky kodifikace a kodifikační pravomoci v jazykovém poradenstvísociolingvistický pohled na uživatele jazykové poradnylingvistické třídění došlých dotazůčasto kladené otázkylingvisticky pozoruhodné dotazypravopisná/lexikální/fonetická/morfologická/syntaktická/stylistická problematika v jazykové poradněfungování jazykové poradny z pohledu teorie jazykového managementunávštěva v jazykové poradně, sledování reálného provozu při odpovídání telefonických dotazů

Literatura

ČERNÁ, A. - SVOBODOVÁ, I. - ŠIMANDL, J. - UHLÍŘOVÁ, L. (2002). Na co se nás často ptáte. Ze zkušeností jazykové poradny. Scientia, Praha.ČERNÁ, A. (2001). E-maily v jazykové poradně. Co víme o tazatelích? Naše řeč, 84, s. 62-73.MLEJNECKÁ, J. - PRAVDOVÁ, M. - PROŠEK, M. - SMEJKALOVÁ, K. - SVOBODOVÁ, I. - UHLÍŘOVÁ, L. (2004). Pražská jazyková poradna dnes a zítra. In: Minářová, E. - Ondrášková, K. (ed.): Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy. MU, Brno, s. 130-136.PRAVDOVÁ, M. (2006).(Nejen) o korespondenci v korespondenci jazykové poradny. Naše řeč, 89, s. 225-233.PRAVDOVÁ, M. (2008). Jazyková poradna: radíme v médiích i médiím. Jazykovědné aktuality, 45, s. 74-79.PROŠEK, M. (2007). Konstanty a proměnné morfologických dotazů v jazykové poradně. Naše řeč, 90, s. 174-194.SMEJKALOVÁ, K. (2005). Úskalí současné češtiny z hlediska klientů jazykové poradny. Naše řeč, 88, s. 128-134.SVOBODOVÁ, I. (1995). O jazykovém chování v jazykové poradně. Naše řeč, 78, s. 92-95.ŠIMANDL, J. (2000). Morfologická problematika v jazykové poradně. Naše řeč, 83, s. 57-76, 113-131, 169-192, 225-242.UHLÍŘOVÁ, L. - SVOBODOVÁ, I. - PRAVDOVÁ, M. (2005). Současný stav a perspektivy jazykové poradny. Naše řeč, 88, s. 113-127.UHLÍŘOVÁ, L. (2002). Jazyková poradna v měnící se komunikační situaci u nás. Sociologický časopis, 38, s. 443-455.Další literatura k jednotlivým tématům bude doplněna v rámci seminářů.

Požadavky

Podmínky udělení zápočtu: max. 3 absence, plnění průběžných úkolů, závěrečná písemná práce

Garant

Mgr. Veronika ŠtěpánováMgr. Martin Beneš