Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvodní jazykový seminář (ABO100930)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100930 - Úvodní jazykový seminář, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Úkolem prosemináře je:1. poskytnout základní orientaci v jazykovědné bohemistice;2. dovést k praktickému zvládnutí českého pravopisu a normativní mluvnice;3. vést k využívání slovníků, kodifikačních příruček, příp. další základní literatury oboru;4. uvést do základů jazykových rozborů (morfologie, morfematika, slovotvorba, syntax);5. kultivovat práci s odborným textem a vlastní jazykovědné uvažování (referáty, četba zadaných lingvistických statí a rozprava o nich, sledování současné jazykové situace).

Sylabus

Uvedení do jazykovědné bohemistiky (jazykové roviny, základní jazykovědné disciplíny, přístupy ke zkoumání jazyka)Systémový přístup k jazykuPravopisMorfematický rozborMorfologie, kodifikovaná morfologická normaZáklady slovotvorbySyntax, syntaktická struktura věty a souvětíVýstavba textů různých funkčních stylů a žánrů

Literatura

ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV 1996 (vybrané pasáže).ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. a kol.: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia 1999.DANEŠ, F, a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha, Academia 1997.GREPL, M. - KARLÍK, P.: Učte se s námi skladbě češtiny. Praha, SPN 1992 (vybrané pasáže) nebo GREPL, M. - KARLÍK, P.: Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Praha, ISV 1999.HRBÁČEK, J. a kol.: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Praha 1998 (skripta).HRBÁČEK, J.: Úvod do studia českého jazyka. Praha 1995 (skripta).MATHESIUS, V.: Řeč a sloh. Praha, Čs. spisovatel 1966.Pravidla českého pravopisu. Praha: Pansofia 1993.Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995 (vybrané pasáže).Slovník spisovné češtiny (pro školu a veřejnost). Praha, Academia 1994.SVOZILOVÁ, N.: Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha: H & H 1999.

Požadavky

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.Zkouška (písemná): jazykové rozbory, korekturní a substituční cvičení, normativní mluvnice.Získaný zápočet je podmínkou pro skládání zkoušky.

Garant

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.