Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvodní jazykový seminář (ABO100932)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100932 - Úvodní jazykový seminář, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Úkolem prosemináře je:1. poskytnout základní orientaci v jazykovědné bohemistice;2. dovést k praktickému zvládnutí českého pravopisu a normativní mluvnice;3. vést k využívání slovníků, kodifikačních příruček, příp. další základní literatury oboru;4. uvést do základů jazykových rozborů (morfologie, morfematika, slovotvorba, syntax);5. kultivovat práci s odborným textem a vlastní jazykovědné uvažování (referáty, četba zadaných lingvistických statí a rozprava o nich, sledování současné jazykové situace).

Sylabus

Uvedení do jazykovědné bohemistiky (jazykové roviny, základní jazykovědné disciplíny, přístupy ke zkoumání jazyka)Systémový přístup k jazykuPravopisMorfematický rozborMorfologie, kodifikovaná morfologická normaZáklady slovotvorbySyntax, syntaktická struktura věty a souvětíVýstavba textů různých funkčních stylů a žánrů

Literatura

ADAM, Robert, a kol.: Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem). Praha: Karolinum, 2014 (online).ČECHOVÁ, Marie, a kol.: Čeština - řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011(vybrané pasáže).Pravidla českého pravopisu. Praha: Fortuna, 2005.Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012 (vybrané pasáže).Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005.

Požadavky

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.Zkouška (písemná): jazykové rozbory, korekturní a substituční cvičení, normativní mluvnice.Získaný zápočet je podmínkou pro skládání zkoušky.

Garant

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.Mgr. Pavlína JínováMgr. František MartínekPhDr. Jiří Pergler