Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Ediční práce (ABO100942)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100942 - Ediční práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti si osvojí teoretický aparát nutný k textologické práci a v rámci semináře jej také uplatní při ediční přípravě textu.

Sylabus

Typografická úprava písemnostíKorekturní technikyTypy edicZásady jazykové přípravy novočeských textůSpecifika vydávání starších textůSpecifika vydávání textů v edicích pro dětiSpecifika vydávání literárních i historických dokumentůJazyková úprava literárních dělEdiční komentář, ediční poznámka a lektorský posudek jako žánrPříprava vysvětlivek

Literatura

Základní literatura:ČERVENKA, M. Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi. Česká literatura, 1998, roč. 46, s. 439-443.DAŇHELKA, J. Směrnice pro vydávání starších českých textů. Husitský Tábor, 1985, roč. 8, s. 285-301. Dostupné z http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicnipoznamka.aspx?id=DanhelkaSmernice.HAVEL, R.; ŠTOREK, B. a kol. Editor a text. 2. vydání. Praha; Litomyšl: Paseka, 2006.HRDLIČKA, J. Vydávání Richarda Weinera. Souvislosti, 1997, roč. 32, s. 220-232.KOMÁREK, M. a kol. K edičním otázkám souvislé školní a mimoškolní četby. Literatura ve škole, 1955, roč. 3, s. 384-391.KOSÁK, M.; FLAIŠMAN, J. Podoby textologie. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.Kritické a ediční zásady pro vydávání novočeských autorů. Věstník ČAVU, 1947, roč. 56, s. 64-68.PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. 2. vydání. Praha; Litomyšl: Paseka, 2005.SVEJKOVSKÁ, O. Jak vydáváme literární dokumenty. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - literární historie, 1962, sv. 7, č. 3, s. 93-97.ŠPIRIT, M. Textologie dnes? Česká literatura, 2009, roč. 57, s. 221-231.ŠŤOVÍČEK, I. a kol. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Praha: Archivní správa MV ČR, 2002.ŠŤOVÍČEK, I. Reprodukce dokumentů a jejich textů v edicích novodobých historických pramenů. In Ediční teorie a metodika. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Historický ústav AV ČR, 2008, s. 89-124.VAŠÁK, P. a kol. Textologie: teorie a ediční praxe. Praha: Karolinum, 1993.VINTR, J. Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické, 1998, roč. 121, s. 341-346. Dostupné z http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicnipoznamka.aspx?id=VintrZasadyTranskripce. Další literatura:ADAM, R. Korespondence T. G. Masaryk - Edvard Beneš 1914-1918. In GEBHART, J.; KUKLÍK, J.; TOMEŠ, J. (ed.). Masarykův sborník XIII (2004-2006). Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2006, ISBN 80-86142-22-1, s. 476-479.ADAM, R. Jak se v Česku jazykově upravují vydávané texty. In: HASIL, J. (ed.). Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FF UK, 2010, s. 85-93. Dostupné z http://ucjtk.ff.cuni.cz/system/files/lide/adam/Adam2010b.pdf.BLAŽEK, F.; KOČIČKA, P. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.ČERVENKA, M. Textologické studie. Praha: ÚČL AV ČR, 2009.ČSN 016910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha, 2014. Dostupná z http://www.ujc.cas.cz/csn016910/.HAVELKA, T. S Masopustem do Averna (tedy do pekla). Česká literatura, roč. 59, č. 4, 2011, s. 621-631.KOMÁREK, K. Čeština klasiků - jazyk cizí? Problém jazykové srozumitelnosti české literatury 19. století. Český jazyk a literatura, roč. 61, č. 5, s. 213-217.LEDERBUCHOVÁ, L. Ještě čteme Jiráska? Český jazyk a literatura, 2011, roč. 62, č. 1, s. 13-21.LICHAČOV, D. S. Textologie (Stručný nástin). Přel. J. Komendová. Praha: ÚČL AV ČR, 2015.MACUROVÁ, A. Čteme ještě Němcovou? In HORKÝ, M.; HORKÝ, R. (ed.). Božena Němcová - život, dílo, doba. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové, 2006, s. 139-147.Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2005.Zásady pro vydávání mimočítankové četby. Literatura ve škole, 1957, roč. 5, s. 201-207.Ediční poznámky vybraných edic.

Požadavky

aktivní práce v semináři, plnění průběžných úkolů, popř. závěrečná seminární práce

Garant

Mgr. František Martínek

Vyučující

Mgr. František Martínek