Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Čeština nerodilých mluvčích (ABO100997)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO100997 - Čeština nerodilých mluvčích, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenty s vybranými postupy analýzy projevů nerodilých mluvčích v češtině a s charakteristickými rysy jejich jayka.

Sylabus

Hlavní náplní kurzu je analýza jazykových projevů nerodilých mluvčích. Do programu kurzu vchází tato témata: a) Osvojování druhého/cizího jazyka a jeho studium. b) Analýza jazykových projevů nerodilých mluvčích. c) Žákovské korpusy, jak je budovat.d) Sběr materiálu, jeho zpracování. e) Systémy chybové anotace. f) Chybové anotace konkrétních textů.

Literatura

BEHRENS, H. Corpora in Language Acquisition Research. J. Benjamins, 2008.ELLIS, R.; BARKHUIZEN, E. Analysing Learner Language. OUP, 2009.GASS, S. M.; SELINKER, L. Second Language Acquisition. An Introductory Course. Routledge, 2008.SAVILLE-TROIKE, M. Introducing Second Language Acquisition. Cambridge : CUP, 2006, 2007.SELIGER, H. W.; SHOHAMY, E. Second Language Research Methods. OUP, 2008.ŠEBESTA, K.; ŠKODOVÁ, S. a kol. Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec, 2012. 

Požadavky

Aktivní práce v semináři, splnění zadaných úkolů, zpracování (anotace) souboru jazykových projevů nerodilých mluvčích.

Garant

Mgr. Jaroslav Mašín, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jaroslav Mašín, Ph.D.