Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Duchovní proudy v literatuře 20. století (ABO300244)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300244 - Duchovní proudy v literatuře 20. století, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Auerbach E., Mimesis, Praha 1968Bloom H., Kánon západní literatury, Praha 2000Heer F., Evropské duchovní dějiny, Praha 2000Šalda F.X., Studie o umění a básnících, zde studie Umění a náboženství, Praha 1948Černý V., Studie a eseje z moderní světové literatury, Praha 1969Černý V., Studie ze starší světové literatury, Praha 1969Černý V., Ideové kořeny současného umění, Praha 1929Frye N., Velký kód Bible a literatury, Brno 2000Unamuno de M., Tragický pocit života v lidech a národech, Praha 1927Ortega y Gasset J., Vzpoura davů, Praha 1933Kierkegaard S., Současnost, 1969Guardini R., Konec novověku, Praha 1992Chalupecký J., Úděl umělce - duchampovské meditace, Praha 1998Pechar J., Dvacáté století v zrcadle literatury, Praha 1999Welsch W., Naše postmoderní moderna, Praha 1994

Garant

doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc., Dr.h.c.

Vyučující

doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc., Dr.h.c.