Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Kategorie evropského myšlení o literatuře I (ABO300851)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300851 - Kategorie evropského myšlení o literatuře I, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Základní literatura k orientaci v předmětu:Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965.Losev A.-Šestakov V.: Dejiny estetických kategorií. Bratislava: Pravda, 1978.Wiegmann H.: Geschichte der PoetikAnikst A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4Svoboda K.: Vývoj antické estetiky. Praha: Orbis, 1926.Rohde E.: Der griechische RomanBachtin M.: Román jako dialog. Praha: Odeon, 1980.Gadamer H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha: Oikumene, 1994.Gadamer H.-G. : Pravda a metoda, 1-2. Praha: Triáda, 2010, 2011.Gadamer H.-G.: Člověk a řeč. Praha: Oikumene, 1999.Eco U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha: Argo, 1998.Le Goff J. :Intelektuálové ve středověku. Praha: Karolinum, 1999.Le Goff J. Středověká imaginace. Praha: Argo, 1998.Wellek R.: A. History of Modern Criticism, 1-4Veselovskij A. N.: Merin i Salomon. Moskva-Sankt Peterburg:  Eksmo-Press-Terra fantastica, 2001.Gregor J.: Weltgeschichte des Theaters,.Zürich: Phaidon-Verlag, 1933.Heer Fr.: Evropské duchovní dějiny. Praha: Vyšehrad, 2000.Frank M.: Einführung in die frühromantische ÄsthetikGrimm R. (ed.): Deutsche Romantheorien. Frankfurt/M.-Bonn: Athäneum Verlag, 1968.Grimm R. (ed.): Deutsche Dramentheorien. 1-2. Frankfurt/M.: Athenäum Verlag, 1971.Grondin J.: Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikumene, 1997.Szondi P.: Úvod do literární hermeneutiky. Brno: Host, 2003.Leasing H.U. (ed.): Philosophische Hermeneutik. Freiburg-München: Karl Alber, 1999.Hroch J., Konečná M., Hlouch L.: Proměny hermeneutického myšlení. Brno:Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010.Ricoeur P.: Život, pravda,symbol. Praha: Oikumene, 1993.Ricoeur P.: Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997.Forget P.: Text und Interpretation. Deutsch-französische DebatteČtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy. Brno: Host, 2001.Derrida J.: Texty k dekonstrukci. Bratislava: Archa, 1993.Foucault M.: Archeologie vědění. Praha: Herrmann a synové, 2002.

Požadavky

ZS: Zápočet, pohovor o pojednávaných tématech.LS: Zkouška, podrobný rozhovor o písemné práci a o připravované práci diplomové.

Garant

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.