Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Český jazyk pro odborný diskurz (ABO300887)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300887 - Český jazyk pro odborný diskurz, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti si osvojí principy kultivovaného jazykového projevu a získají poučení o zásadách odborného projevu psaného i mluveného. Nabyté poznatky budou schopni využít při tvorbě vlastních odborných komunikátů (seminární a diplomové práce, prezentace výsledků vědecké činnosti apod.).

Sylabus

Odborný text, žánry odborného stylu, typy psaníČásti odborného textu, postup při jeho vytvářeníEtické zásady odborné práceAbstraktKoherence textuPravopisná kodifikace a morfologické zásadyTypografieBibliografieKorektura textuArgumentaceAbeceda řečníka

Literatura

Pravidla českého pravopisu (1993). Praha: Academia. (školní i akademické vydání)Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1994). Praha: Academia.HOLUBOVÁ, V., a kol. (2005): Slovník cizích slov. Praha: Academia.KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. (1995): Příruční mluvnice češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.DANEŠ, F. - ČMEJRKOVÁ, S. - SVĚTLÁ, J. (1999): Jak napsat odborný text. Praha: Leda.SGALL, P. - PANEVOVÁ, J. (2004): Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum.ŠANDEROVÁ, J. (2007): Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství. WESTON, A. (2001): Argumenty: rukověť pravidel. Brno: PedF MU.ZASTÁVKA, Z. (1998): Vše, co není zakázáno, se nesmí. O logice formální i neformální. Praha: Radix.

Požadavky

Formou atestace je písemný test, který bude věnován látce probírané v rámci semináře. Dalším požadavkem je aktivní účast na cvičeních. Plnění případných domácích úkolů není součástí atestace, nicméně je jako příprava na závěrečný test více než žádoucí.

Garant

Mgr. Pavlína JínováMgr. Martin Beneš

Vyučující

Mgr. Pavlína JínováMgr. Alena Poncarová