Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Seminář současného českého jazyka - stylistika (ABO300941)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300941 - Seminář současného českého jazyka - stylistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je představení a aplikace pojmoslovného aparátu stylistiky a osvojení metod analýzy stylu na příkladu textů různých typů.

Sylabus

Vymezení stylistiky, vývoj pojetí stylu, různé možnosti definice stylu.Analýza stylu jednotlivého textu, styl v různých stupních zobecnění.Komunikační situace a její složky, tzv. stylotvorné faktory.Odraz stylotvorných faktorů v textech, styly simplexní a komplexní. Styl textů mluvených a textů psaných, transpozice mezi mluvenými a psanými texty, stylizace mluvenosti v psaném textu.Modely funkcí textů (Bühler, Jakobson) a problémy s nimi spojené. Pojem funkčního stylu, vývoj a současný stav koncepce funkčních stylů.Analýza rysů vybraných funkčních stylů.

Literatura

Čechová, M. a kol.: Současná stylistika. Praha 2008 (příp. Čechová, M. a kol.: Současná česká stylistika. Praha 2003).Jelínek, M.: Stylistika. In: Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995, s. 701-782.Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002 (vybraná hesla).Mathesius, V.: Řeč a sloh. In: V. M.: Jazyk, kultura a slovesnost. Praha 1982, s. 92-146.Hausenblas, K.: Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996 (vybrané stati).Jakobson, R.: Lingvistika a poetika. In Jakobson, R.: Poetická funkce. Praha 1995, s. 74-105.

Požadavky

Aktivní práce v semináři, referát - analýza vybraného textu (souboru textů) nebo analýza odborné studie, znalost základní odborné literatury, písemná práce (případně ústní zkouška nebo test).

Garant

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.