Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Povinně volitelný seminář - ediční práce (ABO300942)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300942 - Povinně volitelný seminář - ediční práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti si osvojí teoretický aparát nutný k textologické práci a v rámci semináře jej také uplatní při ediční přípravě textu.

Sylabus

Zásady jazykové přípravy novočeských textůSpecifika vydávání starších textůSpecifika vydávání textů v edicích pro dětiSpecifika vydávání literárních i historických dokumentůTypografická úprava písemnostíKorekturní technikyEdiční poznámka jako žánrPříprava vysvětlivek

Literatura

 Základní literatura:ČERVENKA, M. Dvě otázky a dvě teze k textologické diskusi. Česká literatura, 1998, roč. 46, s. 439-443.DAŇHELKA, J. Směrnice pro vydávání starších českých textů. Husitský Tábor, 1985, roč. 8, s. 285-301.HAVEL, R.; ŠTOREK, B. a kol. Editor a text. 2. vydání. Praha; Litomyšl: Paseka, 2006.HRDLIČKA, J. Vydávání Richarda Weinera. Souvislosti, 1997, roč. 32, s. 220-232.KOMÁREK, M. a kol. K edičním otázkám souvislé školní a mimoškolní četby. Literatura ve škole, 1955, roč. 3, s. 384-391.Kritické a ediční zásady pro vydávání novočeských autorů. Věstník ČAVU, 1947, roč. 56, s. 64-68.PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. 2. vydání. Praha; Litomyšl: Paseka, 2005.SVEJKOVSKÁ, O. Jak vydáváme literární dokumenty. Sborník Národního muzea v Praze, řada C - literární historie, 1962, sv. 7, č. 3, s. 93-97.ŠPIRIT, M. Textologie dnes? Česká literatura, 2009, roč. 57, s. 221-231.ŠŤOVÍČEK, I. a kol. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti. Praha: Archivní správa MV ČR, 2002.ŠŤOVÍČEK, I. Reprodukce dokumentů a jejich textů v edicích novodobých historických pramenů. In Ediční teorie a metodika. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Historický ústav AV ČR, 2008, s. 89-124.VAŠÁK, P. a kol. Textologie: teorie a ediční praxe. Praha: Karolinum, 1993.VINTR, J. Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické, 1998, roč. 121, s. 341-346. Další literatura:ADAM, R. Korespondence T. G. Masaryk - Edvard Beneš 1914-1918. In GEBHART, J.; KUKLÍK, J.; TOMEŠ, J. (ed.). Masarykův sborník XIII (2004-2006). Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2006, ISBN 80-86142-22-1, s. 476-479.BLAŽEK, F.; KOČIČKA, P. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000.ČSN 016910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha, 1997.KOSÁK, M.; FLAIŠMAN, J. Podoby textologie. Praha: ÚČL AV ČR, 2010.MACUROVÁ, A. Čteme ještě Němcovou? In HORKÝ, M.; HORKÝ, R. (ed.). Božena Němcová - život, dílo, doba. Česká Skalice: Muzeum Boženy Němcové, 2006, s. 139-147.Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2005.Zásady pro vydávání mimočítankové četby. Literatura ve škole, 1957, roč. 5, s. 201-207.Ediční poznámky vybraných edic.

Požadavky

aktivní práce v semináři, závěrečná seminární práce

Garant

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.Mgr. František Martínek