Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Povinně volitelný seminář - kultura mluveného projevu (ABO300945)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300945 - Povinně volitelný seminář - kultura mluveného projevu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti získají jednak teoretické znalosti z oblasti ortoepie, jednak praktické zkušenosti s kultivovaným mluveným projevem. Důraz je kladen jak na praktická cvičení, tak na rozbor přednesených projevů, což vede k uvědomění si a k nápravě vlastních chyb či nedostatků v oblasti mluveného projevu.

Sylabus

V rámci semináře budou probírány tyto tematické okruhy:řečová komunikace - řeč mluvená a psaná, produkce řeči, ortoepie, zvukové vlastnosti souvislé řeči, nonverbální komunikace, příprava mluvených projevů, mluvní praxe, analýza řečových projevů, poslechové testy, nejčastější odchylky od české spisovné výslovnosti.Přesný plán jednotlivých hodin získají studenti na začátku semestru, program kurzu bude totiž přizpůsoben počtu účastníků kurzu.

Literatura

Povinná literatura:Palková, Z.: Fonetika a fonologie češtiny. Praha 1994.Palková, Z.: Stručná pravidla české ortoepie (domácí slovní zásoba). Praha 1994.Výslovnost spisovné češtiny I. Výslovnost slov domácích. Praha 1967.Výslovnost spisovné češtiny (Výslovnost slov přejatých). Praha 1978. Doporučená literatura:Daneš, F. - Hála, B. - Jedlička, A. - Romportl, M.: O mluveném slově. Praha 1955.Hála, B.: Technika mluveného projevu. Praha 1958.Hubáček, J.: Jak mluvit a přednášet. Praha 1983.Hůrková, J.: Česká výslovnostní norma. Praha 1995.Kraus, J. a kol.: Člověk mluvící. Řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Voznice 2011.Kraus, J.: Rétorika v evropské kultuře. Praha 1998. (vybrané části)Toman, J.: Jak dobře mluvit. Praha 1974.Vávra, V.: Mluvíme beze slov. Praha 1990. časopis Čeština doma a ve světě. 2008. (téma: mluvená čeština v médiích)Jazyk a kultura vyjadřování. Brno 1998. (vybrané studie)K diferenciaci současného mluveného jazyka. Praha 1994. (vybrané studie)Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha 1995. (vybrané studie)Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996. (vybrané studie)

Požadavky

max. 3 absence, úvodní nepřipravený projev, krátký připravený mluvený projev v průběhu semestru, prezentace, analýza mluveného projevu jiného studenta, absolvování poslechových testů, aktivita v semináři, plnění průběžných úkolů

Garant

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.