Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základy sociolingvistiky (ABO300947)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO300947 - Základy sociolingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Účastníci kursu získají představu o sociolingvistice jako jednom z přístupů k jazyku a jeho užívání, o jejích základních směrech a tématech.

Sylabus

Detailněji se probírají tyto oblasti: - Co je to sociolingvistika? - Jazyk - dialekt - varieta - Typologie jazykových situací - Variantnost v jazyce (Labov, Milroyová, Eckertová) - Postoje k jazyku - Jazyková relativita- Jazyková socializace- Jazykové plánování a jazykový management

Literatura

Základní studijní literatura:Chromý, J. (2014): Základy sociolingvistiky. Praha: Karolinum 2014. [pdf]Další literatura bude doplňována v návaznosti na jednotlivá témata.

Požadavky

Písemný test vycházející z látky probrané na přednáškách a ze skript Základy sociolingvistiky.

Garant

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.