Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Neverbální komunikace a její výzkum (ABO400700)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO400700 - Neverbální komunikace a její výzkum, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je seznámit se s různými přístupy k neverbální komunikaci a osvojit si vybrané metody analýzy neverbální komunikace.

Sylabus

Seminář se bude zabývat následujícími tématy:vymezení verbální a neverbální komunikace;vztah verbální a neverbální komunikace;funkce neverbální komunikace;jednotlivé druhy prostředků neverbální komunikace;neverbální komunikace a osvojování jazyka;využití neverbální komunikace ve vybraných komunikátech (reklama, film atp.);ztvárnění neverbální komunikace ve vybraných literárních dílech.Konkrétní obsah semináře se přizpůsobí zájmu přihlášených.

Literatura

Základní literatura:Čmejrková, S. - Hoffmannová, J. (eds.) (2011): Mluvená čeština: Hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia. (vybrané části)Doherty-Sneddon, G. (2003): Neverbální komunikace dětí. Praha: Portál.Křivohlavý, J. (1988): Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Nakladatelství Svoboda.Mistrík, J. (1997): Štylistika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. (vybrané části)Załazińska, A. (2006): Niewerbalna struktura dialogu. Kraków: Universitas.Zárubová-Pfeffermannová, N. (2008): Gesta a mimika. Praha: AMU.relevantní části příruček o pragmatice, popř. psycholingvistice (např. Machová, S. - Švehlová, M. (2001): Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha: PedF UK. Machová, S. - Šamalová, M. (2005): Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. Praha: PedF UK. Chejnová, P. (2010): Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha: PedF UK. Kurcz, I. (2005): Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Scholar.)Další literatura k jednotlivým tématům bude zadávána na semináři podle zájmu zúčastněných.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, analýza vybraného tématu a její prezentace.

Garant

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.