Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy II (ABO500015)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500015 - Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy II, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Seminář navazuje na předmět Didaktika vyučování českého jazyka a komunikační výchovy I a je zaměřen na didaktiku slohového a komunikačníh vyučování.Výuky probíhá formou: (a) prezentací založených na studiu odborné literatury, programových dokumentů (zvl. RVP) a dalších kurikulárních materiálů (zvl. učebnic),(b) modelových hodin, příprav k nim a účasti v navazujících diskusích,(c) hospitací u vybraných učitelů na ZŠ i SŠ a jejich zhodnocení v písemných reflexích. Podmínky atestace:aktivní účast v semináři,kvalitní splnění zadaných povinností, zvládnutí předepsané látky. Závěrečná zkouška zahrnuje témata probíraná v obou předmětech - Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy I i Didaktika českého jazyka a komunikační výchovy II.

Literatura

ČECHOVÁ, M. Komunikační a slohová výchova. Praha 1998.ČECHOVÁ, M.; STYBLÍK, V. Čeština a její vyučování. Praha 1998. ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova. 2. vyd. Praha 2005.Platné rámcové vzdělávací programy (na stránkách MŠMT).Orientačně starší vzdělávací programy, zvl. Základní škola a Obecná škola.Vybrané učebnice/učebnicové řady pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ různých typů.    

Garant

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.