Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Současné lingvistické směry (ABO500016)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500016 - Současné lingvistické směry, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem přednášky je seznámení s hlavními směry současné lingvistiky.

Sylabus

1. Strukturní a funkční přístup k jazyku jako východisko pro vývoj lingvistiky ve druhé polovině 20. století2. Transformační a generativní přístup k jazyku, jeho principy a vývoj. 3. Kognitivní přístup k jazyku a s ním související směry.4. Experimentální psycholingvistika.5. Kognitivní lingvistika a různé přístupy k významu. 6. Kognitivní a konstrukční gramatika.7. Přístupy vycházející z užívání jazyka. Emergentní gramatika.8. Výzkum jazykové evoluce a jazykové změny. Gramatikalizace.9. Komunikačně-pragmatický obrat a jeho důsledky, na něj navazující směry.10. Různé přístupy k analýze diskurzu. 

Literatura

Croft, W. - Cruse, D. A.: Cognitive Linguistics. Cambridge, MA: Cambridge University Press 2004.Černý, J.: Dějiny lingvistiky. Praha 1996. Geeraerts, D.: Theories of Lexical Semantics. Oxford: OUP 2009.Hajičová, E. - Panevová, J. - Sgall, P.: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky I. Praha 2002.Helbig, G.: Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha 1991.Lehečková, E. - Chromý, J.: Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Praha: FF UK 2013. Rybár, J. a kol. (eds.): Jazyk a kognícia. Bratislava 2005.Schwarzová, M.: Úvod do kognitivní lingvistiky. Praha: Dauphin 2009.  Další literatura k jednotlivým tématům bude zadávána při přednášce.

Požadavky

Absolvování vstupního neklasifikovaného testu (10 %), ověření znalosti povinné literatury a odpřednášené látky formou písemného testu (40 %) a ústní zkouška vycházející z písemného srovnání 2-3 vybraných lingvistických směrů nebo pojetí určité problematiky dle zájmu studenta o rozsahu 3-5 stran (50 %). 

Garant

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.