Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Historie jazykového systému češtiny (ABO500104)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500104 - Historie jazykového systému češtiny, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem výuky v tomto předmětu je seznámit studenty s historií jazykového systému češtiny v metodologii pražského funkčního strukturalismu s přihlédnutím k přínosu jiných metodologických přístupů a k vybraným kontaktologickým problémům. 

Sylabus

1. Metodologické přístupy k diachronnímu materiálu, přehled osobností a prací v české tradici, zejm. historických gramatik od NO.2. Fonologický vývoj 10.-13. st., stč. přízvuk, kvantita 3. Fonologický vývoj ve 14. st.: výklady zániku měkkostní korelace a navazujících změn (Komárek - Lamprecht - Mareš: Vintr, Šlosar) 4. Fonologický vývoj v 15.-17. st. (systémové souvislosti změn), nářeční systémy. Otázka vlivu němčiny na český jazyk (mluvnice a starší názory /zejm. Gebauer, Komárek, Lamprecht, Vachek/, Bednarczuk, Berger, Šlosar, Rejzek, Newerkla) 5. Flektivní morfologie slovesa: gramatické kategorie6. Flektivní morfologie slovesa: slovesné třídy, poznámky k syntetickým slovesným tvarům7. Flektivní morfologie jména: substantiva8. Flektivní morfologie: adjektivália, adjektiva, zájmena, číslovky9. Slovotvorba: vybrané jevy10. Syntax jednoduché věty; vliv latiny na českou syntax11. Syntax souvětí

Literatura

Čornejová, M. - Rychnovská, L. - Zemanová, J. (vyd.) Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno 2010.Lamprecht, A. - Šlosar, D. - Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.Komárek, M. Historická mluvnice česká. Hláskosloví. 3. vyd. Praha 1969.Komárek, M. Nástin fonologického vývoje českého jazyka. Praha 1982.Komárek, M. Nástin morfologického vývoje českého jazyka. 2. vyd. Praha 1981.Vážný, V. Historická mluvnice česká, Tvarosloví I. Skloňování. Praha 1964.Dostál, A. Historická mluvnice česká. Tvarosloví II. Časování. Praha 1967.Trávníček, F. Historická mluvnice česká. Skladba. Praha 1956.Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 1. díl - Hláskosloví. 2. vyd. Praha 1963.Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 2. díl - Tvarosloví. 1. Skloňování. Praha 1896.Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 3. díl - Tvarosloví 2. Časování. Praha 1898.Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 4. díl - Skladba (ed. F. Trávníček). Praha 1929.Trávníček, F. Historická mluvnice československá. Praha 1935. Doplňující, nepovinná literatura:Vintr, J. Das Tschechische. Muenchen 2004.

Požadavky

Znalost výkladu v základních mluvnicích (Lamprecht - Šlosar - Bauer, Komárkův výklad hláskoslovného vývoje) a ve skriptech Starší české texty a znalost odpřednášené látky. Důraz je kladen na systémové souvislosti změn v rámci jednoho plánu i provázanost mezi různými rovinami.

Garant

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.