Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Historie jazykového systému češtiny (ABO500105)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500105 - Historie jazykového systému češtiny, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Vývoj pravopisu, trankripce2. Fonologický vývoj3. Morfologie sloves (podle jednotlivých tříd a vzorů)4. Morfologie substantiv (podle jednotlivých skloňovacíh typů)5. Morfologie adjektiv, zájmen a číslovek6. Vybrané jevy lexikálního a syntaktického vývojePrůběžně: komplexní rozbor staročeských textů 

Literatura

Lamprecht, A. - Šlosar, D. - Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986. Komárek, M. Historická mluvnice česká. Hláskosloví. 3. vyd. Praha 1969. Komárek, M. Nástin fonologického vývoje českého jazyka. Praha 1982. Komárek, M. Nástin morfologického vývoje českého jazyka. 2. vyd. Praha 1981. Vážný, V. Historická mluvnice česká, Tvarosloví I. Skloňování. Praha 1964. Dostál, A. Historická mluvnice česká. Tvarosloví II. Časování. Praha 1967. Trávníček, F. Historická mluvnice česká. Skladba. Praha 1956. Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 1. díl - Hláskosloví. 2. vyd. Praha 1963. Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 2. díl - Tvarosloví. 1. Skloňování. Praha 1896. Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 3. díl - Tvarosloví 2. Časování. Praha 1898. Gebauer, J. Historická mluvnice jazyka českého. 4. díl - Skladba (ed. F. Trávníček). Praha 1929. Trávníček, F. Historická mluvnice československá. Praha 1935.

Požadavky

Aktivní účast v semináři, prezence, vypracování seminární práce

Garant

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.