Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Slavistika (ABO500109)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500109 - Slavistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem přednášky je seznámit studenty s historií i současností slovanských jazyků a rozšířit tak jejich slavistické a lingvistické obzory 

Sylabus

1. Stručný přehled dějin slavistiky2. Rozpad psl., klasifikace slov. jazyků - přístupy, přehled3. Vnější jazykové vlivy, balkánský jazykový svaz4. Západoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků5. Východoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků6. Jihoslovanské jazyky - charakteristika, popis jazyků 

Literatura

Povinná literatura:Večerka R., Jazyky v komparaci II, Praha 2009.Jazyky slovanské. In: Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002, s. 198-202Petr J. Základy slavistiky. Praha 1984 Doporučená literatura:Horálek J. Úvod do studia slovanských jazyků, 2. vyd. Praha 1962.Večerka R. Jazyky v komparaci I, Praha: Lidové noviny 2008.Běličová H., Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských, Praha: Karolinum, 1998. 

Požadavky

ústní zkouška (zahrnující i práci s textem)

Garant

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.