Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Interkulturní komunikace v České republice (ABO500122)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500122 - Interkulturní komunikace v České republice, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Hlavní tematické okruhy:Výzkumy v oblasti kultury a IK Stereotypy a předsudky, bilingvismusJazyky v ČR, IK a jazyky IK a jazyky na českých školách IK ve škole, žáci s OMJ IK a práce Legislativa v ČRInterkulturní vzdělávání

Literatura

Povinná literatura:BOWE, H. - MARTIN, K. (2007): Communication Across Cultures: Mutual Understanding in a Global World. Cambridge: Cambridge University Press.Doskočilová, K. (2002): Co je to bilingvismus: Kolik řečí umíš? Čeština a doma a ve světě 10/2-3, s. 228-234.HOLÁ, A. - JIRÁSKOVÁ, V. - KADLECOVÁ, Š. - KALIBOVÁ, K. (2012): Já a oni jsme my. Praha: In Iustitia.HÜBSCHMANNOVÁ, M. (2002): Můžeme se domluvit. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.HŮLOVÁ, P. (2012): Čechy, země zaslíbená. Praha: Torst.JANEBOVÁ, E. (ed.) (2010): Interkulturní komunikace ve škole. Praha: Fortuna.KOLEKTIV AUTORŮ (s. a.): Efektivní komunikace v interkulturním prostředí. Člověk v Tísni.KOLEKTIV AUTORŮ META o.s. (2011): Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Praha: META o.s.LACKOVÁ, E. (2012): Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Přeložila Milena Hübschmannová. Praha: Triáda.LAN PHAM THI (2009): Bílej kůň, žlutý drak. Praha: Knižní klub.MORGENSTERNOVÁ, M.; ŠULOVÁ, L. Interkulturní psychologie.Praha: UK 2007.NEKVAPIL, J. - SLOBODA, M. - WAGNER, P. (2009): Mnohojazyčnost v České republice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010.PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Teorie - praxe - výzkum. Praha: ISV 2001. Doplňující literatura:BYRAM, M.; PHIPPS, A. Foreign Language Teachers and Intercultural Competence. Clevedon ; Buffalo : Multilingual Matters 2005.HASIL, J. Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2012.HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha : ISV, 2002.KOLMAN, L. Komunikace mezi kulturami. Praha: Alfa Nakladatelství, 2007.KOTTHOFF, H.; SPENCER-OATEY, H. Handbook of Intercultural Communication. Berlin 2009.MORGENSTERNOVÁ, M.; ŠULOVÁ, L.; SCHOLL, L.: Bilingvismus a interkulturní komunikace. Wolters Kluwer, 2011.NOVINGER, T. Intercultural Communication. A practical guide. University of Texas Press, 2001.NOVÝ, I.; SCHROLL-MACHL, S. Interkulturní komunikace v řízení a podnikání česko-německá. Praha: MP, 2007.NOVÝ, I.; SCHROLL-MACHL, S. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: MP, 2005.PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2010.SEMRÁDOVÁ, I. Et al.: Intercultural Inspirations for Language Education. Hradec Králové: MV,2012.

Garant

Mgr. et Mgr. Magdalena Antonia HromadováMgr. Kateřina Lundáková