Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět České reálie (ABO500128)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500128 - České reálie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je seznámit studenty s možnostmi prezentace českých reálií při vyučování cizinců a vytvořit vlastní pracovní listy.

Sylabus

Hlavní tematické okruhy:Výuka reálií, cíle a možnostiVýběr témat, plánování lekcePojetí reálií v  učebnicíchOrientace v České republice (zeměpis, doprava, počasí, historie)Komunikace (verbální a neverbální komunikace; komunikace na úřadě; telefon, email, pošta)Společnost (etiketa, denní režim, státní svátky, náboženství)Volný čas (kultura, sport, dovolená)Veřejné instituce (zdravotnictví, policie, vzdělávací systém, sociální zabezpečení, politický systém)Nákupy a služby (měna, váhy a míry, zkratky, orientační ceny zboží; restaurace, taxi, kadeřnictví, čistírna, bydleníPracovní prostředí (pracovní doba, etiketa v zaměstnání, dovolená, nemoc, tykání a vykání)Poradenství pro cizince

Literatura

ČORNEJ, PETR (1992): Vše podstatné z českých dějin. Praha: Práh.CVEJNOVÁ, JITKA (1997): Co chcete vědět o české republice. Učebnice reálií. Praha: Karolinum.HASIL, JIŘÍ (2002): Lingvoreálie. In: Přednášky z XLV. Běhu Letní školy slovanských studií. Praha: UK.HENDRICH, JOSEF (1986): Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN.JELÍNEK, S. (2002): Vývojové proměny komunikativní orientace cizojazyčné výuky. In: Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta.MASOPUSTOVA, LUCIE - KOSKOVA, HELENA - VODŇANSKÁ, ZUZANA (2010): Jak žít česky v Česku. Dostupný z:http://www.sbscr.cz/dokumenty/6ccc2a83d0ae4de9cfce88c820f54173.pdfNEČASOVÁ, PAVLA (2002): Mezioborové aspekty výuky reálií a lingvoreálií v cizojazyčném vyučování. In: Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta.NEČASOVÁ, PAVLA (2003): Úloha reálií ve výuce cizím jazykům. Cizí jazyky, č.3.ROUBALOVÁ, EVA (2006): Výuka reálií - neodmyslitelná součást cizojazyčné výuky. Bohemistyka, č. 3.SERR  

Garant

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.