Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Základy rytmu a sémantiky verše (ABO500181)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500181 - Základy rytmu a sémantiky verše, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Základní tematické okruhy:1) K. H. Mácha: Ohlas písní národních (Ani Labuť ani Luna aj). znělky (Jest pěvcův osud světem putovati aj.), výběr z básní, případně vybraný text z Máje (2. zpěv)2) O. Březina: Večerní modlitba, Svítání na západě, Kolozpěv srdcí (viz Básně)3) A. Sova: Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy4) J. Deml: Moji přátelé (výběr)5) Ch. Baudelaire: Vztahy, Exotický parfém (překlad K. Čapka)6) J. A. Rimbaud: Samohlásky (překlad V. Nezvala)7) S. Mallarmé: Mořský vánek, Zvoník8) V. Nezval: Abeceda, Týden v barvách (výběr, Pantomima), Premier plan (Menší růžová zahrada)9) J. Zahradníček: Užovka (Jeřáby)10) V. Holan: Triumf smrti - Neotvírej se, Sezame (úryvek), Náměsíčný (Jeskyně slov)

Literatura

Základní doporučená odborná literatura Slovník literární teorieJ. Brukner: Poetický slovníkJ. Hrabák: Úvod do teorie veršeM. Červenka: Kapitoly o českém veršiJ. Mukařovský: studie Poetika, Lyrika, Obecné zásady a vývoj novočeského verše, O jazyce básnickém (viz soubor Studie z poetiky)J. Mukařovský: Básnická sémantika, Karolinum, Praha 1995V. Nezval: Moderní básnické směryNa další odborné studie a texty bude při jednotlivých tématech upozorněno na seminářích. 

Požadavky

Aktivní účast v semináři, prostudování doporučené literatury, písemný rozbor poetiky vybrané básně a seznam přečtených studií o poetice, opírající se o Průvodce magisterským studiem (P. Bílek a kol., UK v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2002),

Garant

PhDr. Vladimír Binar

Vyučující

PhDr. Vladimír Binar