Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do etnolingvistiky (ABO500209)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500209 - Úvod do etnolingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Studenti mají získat základní vhled do současné etnolingvistiky a zkušenost s vlastní analýzou a interpretaci českého materiálu na základě některých jejích metod a témat (magická sémiotika, slavení svátků - zejm. vánočních).

Sylabus

Seminář má ukázat základní obrysy dnešní (zejm. slovanské) etnolingvistiky, s důrazem na polskou kognitivní etnolingvistiku v užším i širším pojetí, tj. jednak se zaměřením na slovesný folklor (tradiční i moderní), jednak obecně na vztah jazyka a kultury. V centru pozornosti bude při tom pojem magického obrazu světa a opozice sacrum - profanum. Podle zájmu studentů a dohody lze tuto linii semináře zaměřit více buď na užší, nebo širší a obecnější pojetí etnolingvistiky: lze se orientovat na jeden problém či metodu (např. na lublinskou etnolingvistiku, četbu teoretických textů z tohoto okruhu a zpracovávání hesel ve fiktivním etnolingvistickém slovníku na základě lublinských metod - viz níže) , anebo do šířky, tj. získat přehled o určitých metodách, o různých oblastech folklorních textů, o specifice jednotlivých folklorních  žánrů (tradičního i moderního folkloru)  a jejich místě v (českém) jazykovém obrazu světa: pranostika, hádanka, pohádka...; dětský folklor; městská legenda, vtipy ap.Kromě toho se budeme věnovat společnému projektu (tj. shromažďování, analýze a interpretaci českého materiálu z vybraného okruhu s použitím etnolingvistických metod). Ten se bude týkat jazykového ukotvení rituálů a magické sémiotiky provázející dnešní slavení svátků (zejm. Vánoc) - proběhne také podle postupné dohody s účastníky semináře a na základě společného vymezení.

Literatura

 Bartmiński, Jerzy: Čím se zabývá etnolingvistika? Slovo a smysl, roč. 4, č. 8, 2007, s. 299 - 309.Bartmiński, Jerzy: Jazyk v kontextu kultury. Praha: Karolinum, 2015. (V tisku.) (Zejm. stati Lidový umělecký styl a Formy přítomnosti sacrum ve folkloru.)Beneš, Bohuslav (ed.): Česká lidová slovesnost. Výbor pro současného čtenáře. Praha: Odeon, 1990.Eliade, Mircea: Posvátné a profánní. Praha: Oikúmené,1994.Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. Archetypy a opakování. Praha: Oikúmené, 1993.Frolec, Václav (ed.): Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 1988 Ivanov, V. V. - Toporov, V. N.: Slavjanskije jazykovyje modelirujuščije semiotičeskije sistemy. Moskva 1965.Janeček, Petr: Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Praha: Plot, 2006.Kajfosz, Jan: Pranostika jako relikt magického obrazu světa. Kuděj, 2006 (8) /č.  2, s. 22 - 34.Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 1 - 3 (eds. S. Brouček, R. Jeřábek). Praha: Mladá fronta, 2007.Navrátilová, Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2004.Niebrzegowska - Bartmińska, Stanisława: Konstitutivní hodnoty polského lidového snáře. SaS, 71, 2010, č. 4, s. 310 - 316.Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: 2003.Propp, Vladimir Jakovlevič: Morfologie pohádky a jiné studie. Praha:  H+H, 2008.Tolstoj, Nikita I.: Magie slova a textu. Praha: Karolinum, 2015. (V tisku.)Vašků, Zdeněk: Velký pranostikon. Praha: Academia, 1998.         Votruba, Adam: Namažeme školu špekem. Současná folklorní poezie pro děti. Praha: Plot, 2009.Vaňková, Irena: Přichyl ucho k zemi blíž. Erbenova Kytice a sémiotické principy magického obrazu světa. In: Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 15. - 16. dubna 2011 na Malé Skále. 2. díl. (Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 14.) Semily - Turnov 2011, s. 46 - 65.Vaňková, Irena: Vánoce jako klíčové slovo české kultury (První poznámky k etnolingvistickému výzkumu). Didaktické studie, 6, č. 1, 2014, s. 135 - 149. Vavřinová, Valburga: Malá encyklopedie Vánoc. Praha: Libri, 2002.Vavřinová, Valburga: Malá encyklopedie Velikonoc. Praha: Libri, 2006.Vondruška, Vlastimil: Církevní rok a lidové obyčeje. Praha: DONA, 1991.Zíbrt, Čeněk: Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha: Vyšehrad, 2006.  

Požadavky

Aktivní účast (75%) a průběžná práce (četba zadaných textů), zpracování etnolingvistického tématu do podoby referátu s handoutem+ krátkého písemného textu podle dohody (reflexe rituálu/ slavení svátku ve své či jiné rodině).

Garant

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.