Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Jazyk ve filmu (ABO500211)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500211 - Jazyk ve filmu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je seznámit studenty se základy analýzy multimediální komunikace a s hlavními podobami uplatnění verbálního jazyka ve filmu.

Sylabus

Místo jazyka ve struktuře filmu, protiklad analogie a konvence, funkce jazyka ve filmu, filmy bez jazyka, filmy bez srozumitelného jazyka, filmy s umělým jazykem.Jazyk v němém filmu, vývoj užívání nápisů.Změny struktury filmu v době přechodu ke zvuku.Nápisy ve zvukovém filmu.Řeč v obraze a mimo obraz.Podoby komentáře ve filmu.

Literatura

Benedikovič, V.: Funkcia titulku ako tlmočníka filmového dialógu. Slovenské divadlo 35, 1987, s. 291-326.Helmanová, A.: Znaková funkce hudby a řeči ve filmovém sdělení. Iluminace 6, 1994, č. 3, s. 45-64.Hendrykowski, M.: Słowo w filmie. Warszawa 1982.Kracauer, S.: Teorie filmu (různé jazykové verze, český výtah Praha 1968).Mareš, P.: Film a verbální komunikace. In: Macurová, A. - Mareš, P.: Text a komunikace. Jazyk v literárním díle a ve filmu. Praha 1993, s. 63-163.Płażewski, J.: Filmová řeč. Praha 1967.

Požadavky

Aktivní práce v semináři. Referát o vybraném jazykovém jevu v oblasti filmu, případně o cizojazyčném odboném textu.

Garant

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.