Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Etymologie (ABO500215)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500215 - Etymologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je zpřístupnění etymologické literatury studentům a prohloubení znalostí, které studenti dosud získali v historických disciplinách.

Sylabus

1. Předmět etymologie2. Vývoj etymologického bádání3. Rekonstrukce prajazyků, historickosrovnávací metoda4. Hláskové změny5. Historická morfematika a slovotvorba6. Změny psychologické povahy (zpětné tvoření, lidová etymologie, kontaminace)7. Významové změny8. Tabu v etymologii9. Druhy slovních shod, výpůjčky10. Etymologie a kulturní historie

Literatura

Erhart, A. - Večerka, R.: Úvod do etymologie. Praha, Academia 1984.Večerka, R. a kol.: K pramenům slov. Uvedení do etymologie. Praha, Nakladatelství LN 2006.Holub, J. - Kopečný, F: Etymologický slovník jazyka českého. Praha 1952.Machek, V.: Etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha 1968.Rejzek, J.: Český etymologický slovník. Voznice, LEDA 2001.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, přiměřený počet absencí; test z probrané látky, zpracování etymologie vybraného slova s použitím dostupných etymologických slovníků.

Garant

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.