Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Velké diskuse v literární kritice (ABO500247)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500247 - Velké diskuse v literární kritice, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Účastníci se seznámí s texty a způsobem argumentace osobností české literární kritiky uplynulého půlstoletí z různých kulturních a politických okruhů.

Sylabus

Texty jsou ke stažení buď přes hyperlinky v bibliografických odkazech, nebo z moodlu http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4322., anebo bude řečeno jinak. Uvádím všechny texty diskusí; referáty budou o hlavních z nich podle počtu účastníků a jejich výběru.1) Představení kursu a účastníků, rozdělení referátůčtvrtek 8. 10.2) "Generační" polemika (o stalinistické poezii a dogmatismu) čtvrtek 15. 10.Medek, Vladimír: Verš pro Stalina. Malá marginálie k tradicím a edicím naší poezie, Plamen 6, č. 1 (leden), 1964, s. 41-44.Gruša, Jiří: Verš pro kočku, Literární noviny 13, č. 7 (15. 2.), 1964, s. 3.Kolár, František J.: Nejsem ani básník..., rubrika Diskuse v ohlasech čtenářů, Literární noviny 13, č. 10, 1964, s. 5.S dobrou pamětí a bez sentimentality. Kolem kulatého stolu o poezii a deformacích, besedovali Jiří Šotola, Laco Novomeský, Antonín Brousek, Antonín Jelínek, Plamen 6, č. 4 (duben), 1964, s. 145-148. [Zkrácený záznam redakční besedy, navazující mj. na články V. Medka (P, č. 1) a J. Gruši (LtN, č. 7).]Kolár, František J.: Třicátá léta ve světle historické pravdy, Rudé právo 44, č. 119 (29. 4.), 1964, s. 2-4.Taufer, Jiří: O dogmatismu naruby. Příspěvek k současným polemikám na témata literární a neliterární, Rudé právo 44, č. 150 (31. 5.), Nedělní příloha, 1964, s. 1-2.čtvrtek 22. 10.Diskusně o diskusi, diskuse Dušana Pokorného, Jiřího Šotoly, Felixe Vodičky, Milana Kundery, Miroslava Holuba, Ivana Kříže, Karla Kosíka a Jiřího Brabce, Literární noviny 13, č. 24 (13. 6.), 1964, s. 3-5.Fojtík, Jan: O historické odpovědnosti, vědecké kritice, závaznosti hodnot i jiných otázkách. Kriticky k "Diskusně o diskusi", Rudé právo, 44, č. 176 (26. 6.), 1964, s. 2-4.Taufer, Jiří: Poznámky k současným polemikám o včerejšku a dnešku, Rudé právo 45, č. 317 (14. 11.), 1964, s. 3-4 a Rudé právo 45, č. 318 (15. 11.), 1964, s. 1.Brabec, Jiří; Holub, Miroslav; Pokorný, Dušan; Šotola, Jiří; Vodička, Felix: Odpověď na článek v Rudém právu, Rudé právo 45, č. 331 (28. 11.), 1964, s. 3.Rozšiřující literaturaJungmann, Milan: Literárky - můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi, Atlantis: Brno 1999.2) O Nezvalačtvrtek 29. 10.Effenberger, Vratislav: Tragédie básníka Vítězslava Nezvala, Orientace 1, č. 4, 1966, s. 6-15, též in: Poezie a realita, Mladá fronta: Praha 1969, s. 252-263.Blahynka, Milan: O Nezvala, Impuls 2, č. 1, 1967, s. 67-69.Effenberger, Vratislav: Pokračování Nezvalovy tragédie, Orientace 2, č. 1, 1967, s. 76-78.Blahynka, Milan: Tečka za polemikou, Impuls 2, č. 6, 1967, s. 468-469.Brabec, Jiří: Blahynka a Nezval, Orientace 2, č. 4, 1967, s. 96-95.Dostál, Vladimír: Spor o Nezvala, Kulturní tvorba 5, č. 46, 1967, s. 12.LiteraturaNezval.Effenberger, Vratislav: Realita a poezie. K vývojové dialektice moderního umění, Mladá fronta: Praha 1969.Rozšiřující literaturaBlahynka, Milan: Deset let bez Nezvala?, O knihách a autorech, Čs. spisovatel: Praha 1968, s. 1-3.Blahynka, Milan: Nezval trvá, Literární měsíčník 9, č. 4, 1980, s. 23-27.Blahynka, Milan: Vítězslav Nezval, Československý spisovatel: Praha 1981.Jungmann, Milan: Literárky - můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi, Atlantis: Brno 1999.3) O Tvář3a)čtvrtek 5. 11. Havel, Václav: O umění (tak vůbec), odpověď v anketě Mladá literatura dnes, Plamen č. 7, 1965.Šotola, Jiří: Výměna názorů a tak vůbec, Literární noviny 14, č. 36, 1965, s. 4.Havel, Václav: Příspěvek k anatomii prózy, Literární noviny 14, č. 37, 1965, s. 5.R. [= redakce]: Odpověď Jiřímu Šotolovi, Tvář, č. 7, 1965, s. 47.Rozšiřující literaturaJungmann, Milan: Literárky - můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi, Atlantis: Brno 1999.3b)čtvrtek 12. 11.Trefulka, Jan: Tváří v tvář Tváři, Literární noviny 14, č. 42 (16. 10.), 1965, s. 5.Mlynář, Zdeněk: Tváří v tvář politice, Kulturní tvorba 3, č. 45, 1965, s. 1, 4 a 5.Trefulka, Jan: O liškách a záhumencích, Literární noviny 14, č. 49, 1965, s. 5.Mlynář, Zdeněk: Právo a odpovědnost komunistického publicisty, Kulturní tvorba 3, č. 50, 1965, s. 1, 4 a 5.Rozšiřující literaturaJungmann, Milan: Literárky - můj osud. Kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi, Atlantis: Brno 1999.4) O Halase II (v 70. letech)čtvrtek 19. 11.Šabouk, Sáva: Bloudění kolem skutečnosti básníka, Literární měsíčník 5, č. 8, 1976, s. 46-52.Šabouk, Sáva: Bloudění kolem skutečnosti básníka, pokračování, Literární měsíčník 6, č. 1, 1977, s. 39-47.Štoll, Ladislav: K osudům básnických odkazů, Tvorba, č. 6, 1978, s. 14-17.Taufer, Jiří: Tápání estetikovo, Tvorba, č. 12 (22. 3.), 1978, s. 14.Rozšiřující literaturaDvořák, Jaromír: Básník a naděje [recenze Štollova Básníka a naděje], Literární měsíčník, č. 6, 1976, s. 39-42.Bauer, Michal: Tíseň tmy. Halasovské interpretace po roce 1948, Akropolis: Praha 2005.5) O Nesnesitelnou lehkost bytí a Milana Kunderu5a)26. 11.Jungmann, Milan: Kunderovské paradoxy, in: Cesty a rozcestí, Londýn 1988; původně Obsah 20, č. 77, 1986, 135-162.Chvatík, Květoslav: Hranice literárně-kritického psychologismu a normativismu, Svědectví 20, č. 79, 1986, s. 614-619.Škvorecký, Josef: Několik poznámek ke "Kunderovským paradoxům" Milana Jungmanna: Svědectví 20, č. 79, 1986, s. 619-626.5b)čtvrtek 3. 12.Král, Petr: Paradoxy kunderologů, Svědectví 20, č. 79, 1986, s. 626-630.Bock, Ivo: Nad Jungmannovou kritikou, Svědectví 20, č. 79, 1986, s. 630-633.Trefulka, Jan: Past na kritika, Obsah __, č. 4 (duben), 1987, 7 s.Jungmann, Milan: Otvírání pasti na kritika, Obsah, září xx, 1987; též Svědectví 22, č. 83-84, 1988, s. 721-733.5c)10. 12.Jungmann, Milan: Drzé čelo lepší než poplužní dvůr, Lidové noviny [1], č. 3 (březen), 1988, s. 16; též Antologie z Dějin české literatury…Jungmann, Milan: Kunderovi obránci v ofsajdu, Literární noviny 17, č. 48 (27. 11.), 2006, s. 11.Jungmann, Milan: Kunderův triumf po letech, Literární noviny 18, č. 4 (22. 1.), 2007, s. 11.Knapp, Aleš: Psal Milan Jungmann na objednávku?, Literární noviny 18, č. 7, 2007, s. ___.Jungmann, Milan: Ano, bylo to CIA. Vážený pane Knappe, Literární noviny 18, č. 8 (19. 2.), 2007, s. 16.6) O angažovanost literatury6a) čtvrtek 17. 12.Klíčová, Eva: Kritéria lyrického věku, Host 29, č. 6, 2013, s. 27; též online.Kanda, Roman: Čeho se bojí Eva Klíčová?, Tvar.Dryje, František: Čtyři způsoby, jak nerozuměti literatuře, dopis z června 2013, přetištěno online.Bělíček, Jan; Svobodová, Marta: Ideologie a literatura, Ádvojka 9, č. 17. s. 18-19, též online.6b) + Zhodnocení textů a seminářečtvrtek 7. 1.Solařík, Bruno: Starost o celek lidstva, Ádvojka, diskuse, 10. 9. 2013, online.Dolejší, Karel: O věčném návratu bolševizace, aneb Kterak postaviti Fredericka Winslowa Taylora z nohou na hlavu, Britské listy, 20. 9. 2013 [http://www.blisty.cz/art/70182.html].Solařík, Bruno: K hledisku v umění, Britské listy, 20. 9. 2013 [http://www.blisty.cz/art/70181.html].Dolejší, Karel: Kecy a teologie, Britské listy, 25. 9. 2013 http://blisty.cz/art/70253.htmlBorzič, Adam: Odpověď agresivnímu Dolejšímu a omluva B. Solaříkovi a T. Gabrielovi, Britské listy, 26. 9. 2013, http://blisty.cz/art/70266.htmlSlačálek, Ondřej: Zachraňte literaturu. Jde si pro ni Stalin!, A2larm, 27. 9. 2013 http://a2larm.cz/2013/09/zachrante-literaturu-jde-si-pro-ni-stalin/Stejskal, Jakub: K debatě o ideologii a literatuře, Společnost pro estetiku, blog, 30. 9. 2013 , autor:        

Garant

Mgr. Petr Andreas

Vyučující

Mgr. Petr Andreas