Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět E.F.Burian v kontextu české a evropské avantgardy (ABO500249)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500249 - E.F.Burian v kontextu české a evropské avantgardy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Prameny:VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Avantgarda známá i neznámá. Praha, Svoboda 1971.VLAŠÍN, Štěpán (ed.): Avantgarda známá i neznámá 2. Praha, Svoboda 1972.BURIAN, Emil František: Balet, Rozpravy Aventina3, č. 13, s. 152.BURIAN, Emil František: "Jazz." In: Tam-tam, r. 1, č. 6, 1925, s. 8.BURIAN, Emil František: "Umění chtíti [1925]." In: E. F. Burian a jeho program poetického divadla (ed. B. Srba). Praha, Divadelní ústav 1981.BURIAN, Emil František: "Maskovaný konzervatismus [1925]." In: E. F. Burian a jeho program poetického divadla (ed. B. Srba). Praha, Divadelní ústav 1981, s.BURIAN, Emil František: O moderní ruské hudbě. Praha, Odeon 1926. BURIAN, Emil František: Polydynamika. Praha, 1926. BURIAN, Emil František: Idioteon. Praha, Vaněk a Votava 1927. BURIAN, Emil, František: Jazz. Praha, Štorch-Marien 1928.BURIAN, Emil František: "Honba za stilem." In: ReD, r. 2, 1928‒1929, s. 274‒275.BURIAN, Emil František: Nejen o hudbě. Texty 1925‒1938 (ed. J. Paclt). Praha, Supraphon 1981.BURIAN, Emil František: Jak vidím české lidové baroko a proč je mám rád. Kritický měsíčník 1, 1938, č. 1, s. 323-333. BURIAN, Emil František: Lieární zpěv, Signál 1, 1928, č. 2, s. 40-42.BURIAN, Emil František: Mistr Ipokras, Signál 1, 1928, č. 4, s. 99-100.BURIAN, Emil František: Můj jazz, Rozpravy Aventina  3, 1927/28, č. 14, s. 173.BURIAN, Emil František: Několik poznámek na okraj národopisných studií Boženy Němcové, Program D 41 6, 1940/41, č. , s. 172-179.BURIAN, Emil František: O svébytnosti recitačního umění,  Listy pro umění a kritiku 1, 1933, s. 527-533.BURIAN, Emil František: Pojďte lidi na divadla s železnýma kladivama, Praha  Českomoravský kompas, 1940.BURIAN, Emil František, Kodíček, Josef- Rutte, Miroslav (red) Nové české divadlo 1927, Praha Avarentinum 1927.BURIAN, Emil František: Scénická hudba Pásmo 2, 1926, č. 8, 90-91BURIAN, Emil František: Voiceband - nová tonalita, Tempo 7, 1928, č. 9-10, s. 361-362.BURIAN, Emil František- Frejka Jiří: Opera Signál 1, 1928, č. 1, 10-13. ELIOT, Thomas Stearns.: Čtyři kvartety (přel. M. Hilský). Praha, Argo 2014. TEIGE,  Karel: Svět stavby a básně. Praha, Československý spisovatel 1966.TEIGE, Karel: "Umění dnes a zítra [1922]." In: Vlašín, Štěpán: Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 365‒381.  TEIGE, Karel: ‌"Malířství a poezie [1923]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 494‒476.TEIGE, Karel: "Estetika filmu a kinografie [1924]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 544‒553.TEIGE, Karel: "Naše základna a naše cesta [1924]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 607‒618.TEIGE, Karel: ‌"Obrazy [1924]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá. Praha, Svoboda 1971, s. 539‒543.TEIGE, Karel: "Konstruktivismus a likvidace ‚umění‘ [1925]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá 2. Praha, Svoboda 1972, s. 123‒136.TEIGE, Karel: "Ultrafialové obrazy čili Artificielismus [1928]." In: Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá 2. Praha, Svoboda 1972, 552‒556. TEIGE, Karel: Svět stavby a básně. Studie z 20. let.. Praha, Československý spisovatel 1966. Recenze: Alt. [=Albretcht Jaroslav]: E-F. Burian a Maryša, Vyšehrad list pro křesťanskou kulturu 1, 1946, č. 30-31, s. 29. Atnold, Hans Dieter: Maryša von E .F. Burian, Theater der Zeit 19, 1964, č. 15, s. 29-30.Bajer Jiří: Burianova opera Dítě, in týž: Česká hudba světu - svět české hudbě. Sborník původních statí československých a sovětských hudebních vědců k Roku české hudby. Praha: Panton 1974, s. 269-286.Bajer Jiří: Vztah vyjadřovacích prostředlů hudby, poezie a divadla v Burianově tvorbě dvacátých a třicátých let, Hudební věda 8, 1971, č. 3, s. 288-297. Balatka Antonín: Maryša jako opera (z hovorů s autorem a první dojmy z partitury), Telegraf (Moravská Ostrava), 8. 10. 1939, s. 8J.B. [=Bartoš, Josef]: Eine neue tschechische Oper, Prager Prese 25.5. 1928, s. 7. Bělohlávek, Bedřich: Jaroslav jeremiáš. Doba-život-dílo, Praha: L. Mazáč 1935.Bělohlávek, Bedřich: Legenda o Josefovi, Právo lidum, 1.12. 1925, s.- 5Bělohlávek, Bedřich.  Povodeň hlouúosti, Praha: Dobrýá edice, 1926.Běhlábvek Bedřich: Před východem slunce, Praha, Dobrá edice.  1925.Blattný, Ctibor: Konstrukce hudedebních forem, Tam-tam, září říjen, 1925, č. 3, s. 3-7- Blattný, Ctibor: V pozadí hudby. Několik rozhovorů o hudbě.  Praha: B. Kočí 1919.JIRÁK, Karel Boleslav  K.B. J: mezinárodní festival moderní hudby v SieněI, Národní osvobození 15.9. 1928, s. 4.K.B.J. : Obnovenáý Mastičkář Náriodní osvobození25.5., 1928, s. 4.HÁJEK, Jiří: Otazník nad jedním představením Rudé právo, 26.9., 1947, s. 2.HONZL Jindřich: Za novým smyslem hry o Maryši, Národní divadlo, 24, 1948/49, č. 3, s. 1-4.[Bor, Vladimír] bor: Národní opera Burianova a její provedení Mladá fronta 5.5. 1946, S. 3    Volek Jaroslav: Na okraj Burianovy  Maryše, Rytmus 10, 1946, č. 8, s. 13-15.Vycpálek Vratislav: E.F. Buriana Mistr Ipokras Signál 1, 1928, č. 5. S. 154.Třeštík, Vladimír: Maryša od E.F. Buriana,  Národní osvobození 5.5. 1946, s. 5.  Sekundární literatura: ADÁMEK, Jiří: Théâtre musical. Divadlo poutané hudbou. Praha, Akademie múzických umění v Praze 2010.BRABEC, Jiří: "Zrod české poválečné avantgardy." In: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Praha, Academia 2010, s. 350‒365.BUTLER. Judith: Trampoty s rodom, Bratislava: Aspekt 2014.ČERNÝ František a kol: Dějiny českého divadla IV, Praha Academia 1983.ČERNÝ Václav: Staročeský mastičkář,  Rozpravy  Československé akademie věd  Praha ČSAV 1955.DVOŘÁK, Jan: K počátkům české divadelní avantgrady a její dramnaturgie (1923-1928), disertační práce, Filozofická fakulta  Uni Palackého, Olomouc 1976.ECKSTEIN, Pavel: Burianova Maryša, Hudební rozhledy 24, 1971, č. 4, 154-155.GREBENÍČKOVÁ, Růžena K tazv. Ohrenphilologie , Literatura fikční světy, český spisovatel 1995.GROSSMAN Jan: Analýzy, Praha Československý spisovatel 1991, GROSSMAN, Jan: 25 let světelného divadla, Acta scenographica 1961, č. 8, s. 141-146.EFFENBERGER, Vratislav: Realita a poesie. Praha, Mladá fronta 1969.FISCHER-LICHTE, Erika: Estetika perfomativity. Bratislava: Na konári,HECZKOVÁ, Libuše: "(Ženské)tělo zdravé…" In: Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny 2: Lomy vertikál. Praha, Academia 2014, s. 301‏‒303. JAKOBSON, Roman: O realismu v umění,  Poetická funkce,  Praha H a H 1995, s. 138-144. JOCHMANOVÁ, Andrea: "Voiceband." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 403‒410.MATHAUSER, Zdeněk: Umění poezie: Vladimir Majakovskij a jeho doba. Praha, Československý spisovatel 1964. OBST, Milan ‒ SCHERL, Adolf: K dějinám české divadelní avantgardy. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1962.PACLT, Jaromír: "Doslov." In: Burian, Emil František (ed. J. Paclt): Nejen o hudbě. Texty 1925‒1938. Praha, Supraphon 1981. PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Praha, Academia 2010.PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny 2: Lomy vertikál. Praha, Academia 2014.PAPOUŠEK, Vladimír a kol.: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2004.SPURNÁ, Helena: "Voiceband jako originální příspěvek Emila Františka Buriana českému meziválečnému divadlu." In: KOLEKTIV AUTORŮ:  Acta Universitas Palackianae Olomucensis. Philosophica ‒ Aesthetica XXVII. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2004, s. 99‒106. SRBA, Bořivoj: Poetické divadlo E. F. Buriana. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1971. SRP, Karel: Karel Teige a typografie. Praha, Akropolis 2009. VOJVODÍK, Josef: "Abeceda." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 63‒73. VOJVODÍK, Josef: "Stavba a báseň." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 341‒348.VOJVODÍK, Josef: "Ultrafialové obrazy." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 379‒392. WIENDL, Jan: "Řád nového života a tvorby." In: Vojvodík, Josef ‒ Wiendl, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Praha, Univerzita Karlova v Praze 2011, s. 285‒304.     

Garant

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.