Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Teorie literatury ve vzdělávacích kontextech (ABO500253)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500253 - Teorie literatury ve vzdělávacích kontextech, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Výběrově Studie Barthes, Rolland: Mytologie. Praha, Dokořán 2004. Překlad Josef Fulka.Bílek, Petr A.: Hledání jazyka interpretace (k modernímu prozaickému textu). Brno, Host 2003.Benjamin, Walter: Literárněvědné studie. Praha, Oikoymenh 2009. s. 271-299. Překlad Martin Ritter. (Vybrané studie).Borges Jorge Luise: Autor Quijota Pierre Menard.In Císař, Karel, Koťátko, Petr (eds.): Text a dílo: Případ Menard. Praha, Filosofia 2004. s. 15-23.Eco, Umberto: Šest procházek literárními lesy. Olomouc, Votobia 1997. Překlad Bronislava Grygová.Eco, Umberto: Lector in fabula. Role čtenáře aneb Interpretační kooperace v narativních textech. Praha, Academia 2010. Překlad Zdeněk Frýbort.Fish, Stanley: Jak je to tu s textem? Aluze 2003, roč. 6, č. 3, s. 67-76. Překlad Petr A. Bílek.Foucault, Michel: Co je to autor? In Diskurs, autor, genealogie. Praha, Nakladatelství Svoboda 2002. Překlad Petr Horák.Hník, Ondřej: Didaktika literatury: výzvy oboru. Praha, Karolinum 2014.Iser, Wofgang: Jak se dělá teorie. Praha, Karolinum 2009. (Vybrané kapitoly: Úvod, str. 13-25, Recepční teorie: Iser, str. 73-76).Mukařovský, Jan: Záměrnost a nezáměrnost v umění. In Studie I. Brno, Host 2007, s. 353-388.Mukařovský, Jan: Individuum a literární vývoj. In Studie I. Brno, Host 2007, s. 336-352.Newton, Kenneth M.: Jak interpretovat text. Praha, Periplum 2008. (vybrané kapitoly)Nünning, Ansgar; Holý, Jiří; Trávníček, Jiří (eds). Lexikon teorie literatury akultury. Brno, Host 2006. (vybraná hesla).Papoušek, Vladimír, Bílek Petr A.: Cosmogonia. Praha, Akropolis 2012.Rieger, Stefan: Funkce autora a knižní trh. In Pelichvanos, Miltos; Rieger, Stefan (eds.): Úvod do literární vědy. Praha, Herrmann & synové 1999, s. 151-168. Středoškolské učebnice a příručky k výuce teorie literatury Ibrahim, Robert: Teorie literatury (učebnice literatury pro střední školy). Praha, Fraus 2014.Martínková, Věra: Teorie literatury pro SŠ (1-4). Praha, Fraus (Tripolia) 2009.Kostečka, Jiří: Do světa literatury jinak (úvod do čtenářství a studia teorie literatury). Praha, SPN 1995.Vodička, Felix: Svět literatury. Praha 1967.Zeman, Milan: Teorie literatury pro střední školy. Praha, Fortuna 1992. Další literatura bude upřesněna v semináři.

Garant

Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.