Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Politická próza: Meze a možnosti žánru (ABO500263)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500263 - Politická próza: Meze a možnosti žánru, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

"Politická próza" je ovšem pojem příliš široký - pro jakýkoli účel, natož pro výběrový seminář. S politickými tématy se setkáváme v historických románech, v textech reflektujících přítomné dění i ve sci-fi románech a povídkách obrácených do budoucnosti. Jejich ztvárnění charakterizuje někdy přísná dokumentárnost, jindy fantastická alegoričnost, skutečnost je v nich zpodobena s tragickým patosem, ale stejně často i jako výsměšná groteska nebo parodie. Je obtížné tu mluvit o žánru a ještě obtížnější politickou prózu jako žánr definovat.S určitostí ale můžeme tvrdit, že politika prostupuje literaturu od počátků (např. od Iliady) do současnosti a že některá období literárních dějin jsou jí přitahována víc než jiná. Protože se domníváme, že dnes společnost vstupuje právě do takového období, cítíme se zavázáni pokusit se se studenty o reflexi této rozsáhlé oblasti. Návrhy množných tematických okruhů uvádím v oddílu Literatura, zde pouze základní vymezení:1) Cílem semináře je pokusit se charakterizovat elementární společné znaky politické prózy jako žánru.2) Témata seminářů a jejich návaznost budou určena zájmy studentů a nebudou sledovat obecnou chronologii.3) V rámci semináře počítáme s texty z české i světové literatury.4) V rámci semináře budeme pracovat i s hranými a dokumentárními filmy a seriály.5) Pokud seminář proběhne úspěšně, počítáme s jeho pokračováním (v konkretizovanější podobě) v dalších semestrech (v tomto semestru jde především o "obhlédnutí terénu", a to v co největší šíři).6) Seminář je určen pro studenty, které přitahují víc otázky než odpovědi a kteří se nebudou stydět být inteligentnější než jejich vyučující.

Literatura

Program semináře bude určen zájmy studentů, vyučující hodlá vystupovat především v roli jejich koordinátora a moderátora.Možné tematické okruhy, z nichž si budou studenti vybírat (rozhodně se nelze dotknout všech), by mohly zahrnovat např. (bez uvedení pořadí a preference; záležet bude opravdu především na zájmu studentů):a) tradiční českou politickou prózu (K. Sabina, V. Dyk, M. Majerová, J. Weil - až po nedocaňovaného Otčenáškova Občana Brycha)b) domácí politický esej, fejeton či dokumentárně pojatou prózu od 60. do 90. let 20. století (L. Vaculík, A. Koenigsmark, J. Gruša, J. Nesvadba...)c) českou prózu s politickými tématy od 90. let 20. století do současnosti (M. Nezval /Premiér a jeho parta/, M. Urban /Paměti poslance parlamentu/, P. Hůlová /Strážci občanského dobra/, M. Platzová /Anarchista/...) d) prózy autorů reprezentujících ve své době krajní postoje, pravicové (S. Hedin) nebo levicové (M. Gorkij), a prózy autorů reprezentujících takové postoje dnes, opět jak pravicové (např. E. Limonov), tak levicové (např. Ch. Miéville)e) alegorické prózy z 20. století (pokud možno na Orwella a Zamjatina, ale spíše A. France /Ostrov tučňáků/, A. Huxleyho /Ostrov/ nebo Vercorse /Buřiči/)f) moderní sociální román (např. prózu M. Barberoyvé S elegancí ježka, "inteligentní Annu proletářku pro 21. století")  g) prózy, které reflektují ruskou revoluci roku 1917 a její důsledky (např. N. A. Ostrovskij /Jak se kalila ocel/, I. Babel /Rudá jízda/, F. V. Gladkov /Energie/...)h) špionážní prózy v anglické tradici (G. Greene /Jádro věci/, I. McEwan /Mlsoun/...)i) kritické společenské prózy moderních německých autorů (H. Boll, G. Grass, Ch. Wolfová, P. Handke...)j) texty postarší (G. K. Chesterton: Návrat Dona Quijota), ne zcela nové (C. Malaparte: Kůže) i zcela nové (Jen Lien Kche: Čtyři knihy) - prostě jen proto, že jsou nesmírně zajímavé k) některý z Camusových románů (např. Cizinec /protože je dnes aktuální/ nebo Mor /protože je rovněž aktuální/)l) filmy (nelze je vypočítávat) a seriály (např. fantastické Černé zrcadlo, pochmurný Domeček z karet, poněkud komerční The Newsroom, ale třeba i Jistě, pane ministře/premiére)m) navrhuji začít Goldingovým románem Pán much, který ukazuje, jak se lidské společenství zcela přirozeně formuje jako společenství politické  - případně úplně jiná témata a texty podle zájmu studentů

Požadavky

Samostatné vystoupení (referát)Účast na semináři (max. 3 absence)

Garant

PhDr. Václav Vaněk, CSc.

Vyučující

PhDr. Václav Vaněk, CSc.