Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Přítomnost tragična - tragická přítomnost (ABO500268)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500268 - Přítomnost tragična - tragická přítomnost, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Co je tragično? Je život tragický? Nebo je zapotřebí určité umělecké literární formy, která by ukázala, v čem spočívá tragično spočívá? Potom by bylo tragické nejen umění, ale umění vůbec by bylo možností poznání života. To by na druhé straně znamenalo, že život je tragickým jen měřítkem umění. A dále: je tragédie v naší době stále přítomná nebo je spíše naše doba tragédií? Nebo tragické drama jako umělecká forma již zaniklo, jak se domnívá George Steiner? Disponuje tragédie estetikou? Jaký je vztah mezi tragickým jednáním a jeho ztvárněním ve hře? I přes výrazně dialektický moment tragična se estetika německého idealismu, jak připomíná Peter Szondi, zdráhala učinit z něj výchozí bod svého uvažování o tragičnu. To může souviset i s určitým zdráháním, redukovat fenomén tragična, jímž básnictví dosahuje svého vrcholu, na logické pojmy dialektiky. Ve vztahu k jednotlivým tragédiím je třeba tento moment tragična vždy nově interpretovat. Ve vztahu k filozofii jde o tragično, tragický moment v myšlení filozofů. Z této perspektivy se tragično jeví nikoliv jako nějaká podstata, nýbrž jako modus hrozícího a uskutečňujícího se zničení: opět modus dialektické povahy. Jen ten zánik je tragický, který je zapříčiněn zvratem jednoho protikladu v druhý a také, jako základní prvek tragična, že tragický je pouze zánik toho, co nesmí zaniknout, co je zcela nenahraditelné, a po jehož zániku zůstává otevřená rána. V semináři půjde o diskusi těchto otázek a aspektů tragédie a tragična na základě teoretických i dramatických textů (Sofoklův Král Oidipús, popř. Shakespearův Hamlet, popř. Racinova Faidra).  

Literatura

 Základní literatura:BENJAMIN, Walter: Původ německé truchlohry. In: týž: Dílo a jeho zdroj. Odeon: Praha 1989, s. 237-392.EAGLETON, Terry: Sladké násilí. Idea tragična. Host: Brno 2004.MENKE, Christoph: Die Gegenwart der Tragödie. Versuch über Urteil und Spiel. Suhrkamp Verlag: Frankfurt am Main 2005.MUSCHG, Walter: Tragische Literaturgeschichte. Diogenes Verlag: Zürich 2006.NIETZSCHE, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Vyšehrad: Praha 2014.ROSENZWEIG, Franz: The Star of Redemption. Trans. Barabara E. Galli. The University of Wisconsin Press 2005.SCHELER, Max: Můj filozofický pohled na svět. Vyšehrad: Praha 2003.SCHILLER, Friedrich:Estetická výchova. Votobia: Olomouc 1995.SIMMEL, Georg: Konflikt moderní kultury. In: týž: Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Sociologické nakladatelství: Praha 1997, s. 132-158.STEINER, George: The Death of Tragedy. Yale University Press 1996.SVATOŇ, Vladimír: Tragédie jako žánr evropské kultury. In: Miroslav Petříček (ed.): Moderní svět v zrcadle filozofie a literatury. Herrmann a synové: Praha 2011, s. 227-244.SZONDI, Peter: An Essay on the Tragic. Trans. Paul Fleming. Stanford University Press 2002.SZONDI, Peter: Teória modernej drámy. Tatran: Bratislava 1969.UNAMUNO, Miguel de: Tragický pocit života v lidech a národech. Svoboda: Praha 1995.

Garant

prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.