Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Klíčové pojmy Václava Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky (ABO500270)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500270 - Klíčové pojmy Václava Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Klíčové pojmy Václava Havla v perspektivě kognitivní lingvistikyKurz navazuje na seminář Jazyk a komunikace v textech V. Havla, konaný v LS 2015. Na základě kognitivnělingvistické interpretace Havlových textů tam vznikla myšlenka uspořádat ve spolupráci s prof. Davidem S. Danaherem (University of Wisconsin) slovník klíčových pojmů Václava Havla (dosud jsme se zabývali pojmy DOMOV, IDENTITA, MÍR, NADĚJE, MOC, ODPOVĚDNOST, POSTMODERNA a SVĚDOMÍ). Náplní pokračujícího havlovského semináře bude v této souvislosti (opětovné) čtení textů V. Havla (zejména esejů a projevů, ale podle zájmu i jiných žánrů) prizmatem kognitivní lingvistiky s cílem vytvořit hesla v poměrně specifickém typu slovníku. V centru pozornosti bude zejména otázka tradičních (českých) konceptualizací určitých hodnot a jejich autorských rekonceptualizací, majících často podobu metafory, narativní struktury nebo blendu. (Součástí hesel v připravovaném slovníku budou totiž mj. i poukazy k těm či oněm i způsobům konceptualizace daných skutečností.) Zároveň se budeme zabývat i teoreticko-metodologickými základy předmětu - četbou havlologické literatury i literatury kognitivnělingvistické. Kromě studií Davida S. Danahera bude věnována pozornost teorii kulturně klíčových slov Anny Wierzbické a etnolingvistickému přístupu Jerzyho Bartmińského (kognitivní definice, stereotyp, konotace). Výstupem semináře bude soubor přípravných materiálů k dalšímu možnému využití při tvorbě slovníku.Seminář se uskuteční ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Účastníci se seznámí s možnostmi studia, které tato instituce nabízí, i s dalšími jejími aktivitami.V semináři jsou vítání zvlášť absolventi loňského kurzu Jazyk a komunikace v textech Václava Havla - ABO500402  (ti by měli mít při zápisu přednost), ale i všichni další zájemci o četbu a kognitivnělingvistickou interpretaci textů V. Havla.     

Literatura

Literatura:Havel, Václav: Spisy I. - VIII. Praha: Torst, 1999, 2007.I. Básně a Antikódy, II. Hry, III. Eseje a jiné texty z let 1953-1969, IV. Eseje a jiné texty z let 1970-1989 (Dálkový výslech), V. Dopisy Olze, VI. Projevy z let 1990-1992 (Letní přemítání), VII. Projevy a jiné texty z let 1992-1999. VIII. Projevy 1999-2007, Prosím stručně, Odcházení.Danaher, S. David: Framing Václav Havel. Slovo a smysl, 8, 2007, s. 25 -47Danaher, S. David: Translating Havel: Three key words. Slovo a slovesnost, LXXI, 2010, s. 250 - 259.Danaher, S. David: Neklid transcendence. Žánry Václava Havla. Česká literatura, 1, 2013, s. 29 -50.Danaher, S. David: Reading Václav Havel. Toronto: University of Toronto Press, 2015.http://www.vaclavhavel-library.orgWierzbicka, Anna: Understanding Cultures through Their Key Words. New York - Oxford: Oxford University Press, 1997.  

Garant

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.