Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dialektologie (ABO500281)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500281 - Dialektologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Umožnit posluchačům seznámení s problematikou tradičních teritoriálních dialektů v českých zemích, se současným stavem výzkumu a s nářeční charakteristikou enkláv českého jazyka v zahraničí. Výklad se pokouší sledovat na jedné straně různá nářeční, tj. kodifikací nespoutaná, a proto dynamičtější řešení problémů, kterým čelil nebo čelí i spisovný český jazyk, na druhé straně docenit archaické rysy okrajových úseků. Součástí cyklu je podle možností i jedna přednáška s autentickým nářečním mluvčím a podrobnější představení Českého jazykového atlasu jedním členem z kolektivu dialektologů.

Sylabus

1. Historie české dialektologie, dialektologie jako prostorové promítnutí diachronního vývoje, systémový pohled na nářečí, přínos nářečí pro diachronní bohemistiku2. Hlavní rozdíly českých vs. moravských nářečí v různých jaz. rovinách, česká nářečí v užším smyslu I3. Česká nářečí v užším smyslu II4. Česká nářečí v užším smyslu III5. Středomoravská nářečí6. Východomoravská nářečí7. Slezská nářečí8. Problematika obecné češtiny a moravských interdialektů9. Městská mluva10. Enklávy českého jazyka v zahraničí11. Český jazykový atlas12. Nářečí v literatuře 

Literatura

Bartoš, F. Dialektologie moravská. 1886, 1895.Bělič, J. Nástin české dialektologie. Praha 1972.Český jazykový atlas 1-5, Dodatky. Praha 1992-2011.Havránek, B. Nářečí česká. Praha 1936.Karlík, P. et al. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002.Lamprecht, A. a kol. České nářeční texty. Praha 1976.Voráč, J. Česká nářečí jihozápadní. Praha 1955, 1976. 

Požadavky

Písemná zkouška z probrané látky a zadané literatury (schopnost číst dialektologickou mapu v Českém jazykovém atlase, rozpoznat typické nářeční rysy ukázek, orientovat se v historii české dialektologie, uvést typické hláskoslovné a morfologické rysy vybrané nářeční oblasti apod.). Základním sekundárním zdrojem pro zkoušku - vedle prezentací - jsou České nářeční texty, hesla v ESČ a Český jazykový atlas, doplňující literaturou je Běličův Nástin.

Garant

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.