Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Jazyk dětí a mládeže (ABO500324)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500324 - Jazyk dětí a mládeže, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seminář je věnován třem tematickým okruhům:a) vývoji jazyka dětí ve věkovém období od 6 do cca 19 let, b) jazyku mládeže, tj. mluvě specifické/typické pro mládež jako sociální skupinu, c) jazyku vybraných subkultur mládeže a médií obracejících se k mládeži. Cíl, k němuž seminář směřuje, je základní orientace studentů v problematice spojené s uvedenými tematickými okruhy, jejich schopnost pracovat se zprávami o výzkumu v těchto oblastech jako se zdrojem relevantním pro učitele a připravovat a realizovat samostatný výzkum na tomto poli.

Literatura

ANDROUTSOPOULOS, J. K.; SCHOLZ, A. Jugendsprache - langue de jeunes - youth language. Frankfurt am Main etc. : Peter Lang, 1998. BEDŘICHOVÁ, Z. Jazyk jako stigma? Praha: FF UK, 2013.BERMAN, R. A. Developing Linguistic Knowledge and Language Use across Adolescents. In HOFF, E.; SHATZ, M. (eds.). Blackwell Handbook of Language Development. Part IV: Language Development after Early Childhood. s. 347-367. KUTÁLKOVÁ, D. Vývoj dětské řeči krok za krokem. Praha: Grada 2010.LEVEY, S.; POLIRSTOK, S. Language Development. Understanding Language Diversity in the Classroom. Sage Publ., 2011, str. 161-226 McLAUGHLIN, S. Introduction to Language Development, str. 349-398NIPPOLD, M. A. Research on later language development. International perspectives. In BERMAN, R. A. (ed.). Language Development across Childhood and Adolescents. S. 1-8. NIPPOLD, M. A. Later Language Development. Schol-Age Children, Adolescents, and Young Adults. Pro-ed, 2006. PRŮCHA, J. Dětská řeč a komunikace. Praha: Grada, 2011. SLANČOVÁ, D. (ed.). Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008.SMOLÍK, F.; SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada, 2014.STENSTRÖM, A.-B.; ANDERSEN, G.; HASUND, I. K. Trends in Teenage Talk. John Benjamins Publishing Company, 2002.

Požadavky

Aktivní účast na semináři, ústní a písemná prezentace analýzy autentického materiálu.

Garant

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.