Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Konverzační analýza (ABO500358)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500358 - Konverzační analýza, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Naučit se analyzovat rozhovory s využitím postupů konverzační analýzy (KA).

Sylabus

Úvod, historické a oborové ukotvení KATranskripce, střídání replik v rozhovorech, základní pojmosloví KAPřekrývání replik v rozhovorech OpravyInterakční lingvistika, prozodie v rozhovorechSekvence, párové sekvence, vložené sekvence, (ne)preferované jednáníVyprávění příběhů v rozhovorech Členská kategorizační analýza (a sekvence)KA vs. DA, CDAInstitucionální komunikaceInterview, politické debaty 

Literatura

Povinná literatura:Levinson, S.C. (1983) Pragmatics. Cambridge University Press [německý překlad: Pragmatik. Tübingen: Niemeyer] (kapitola 6.)Liddicoat, A. J. (2007): An Introduction in Conversation Analysis. London, New York: Continuum.Sacks, Harvey (1992): Lectures on conversation. Oxford: Blackwell. (vybrané kapitoly)Schegloff, E.A. (2007) Sequence Organization in Interaction. A Primer in Conversation Analysis, vol. 1. Cambridge University Press. (vybrané kapitoly)Sidnell, J. (ed.) (2009): Conversation Analysis. Comparative Perspective. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Săo Paulo, Delhi, Dubai, Tokyo: Cambridge University Press. (vybrané kapitoly)Silverman, D. (1998), Harvey Sacks: social science and conversation analysis. New York: Oxford University Press. Doporučená literatura:Couper-Kuhlen, E. - Selting, M. (eds. (1996): Prosody in Conversation. Interactional Studies. Cambridge: Cambridge University Press.Hutchby, I., Wooffitt, R. (1998): Conversation Analysis: Principles, Practices and Applications. Oxford: Polity PressOchs, E. -  Schegloff, E. A. - Thompson, S. A.  (eds.): Interaction and grammar. Cambridge: Cambridge University PressPsathas, George (1995): Conversation analysis: the study of talk-in-interaction. Thousands Oaks/London/New Delhi: Sage Publications.Selting, M., Couper-Kuhlen, E. (eds) (2001): Studies in Interactional Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. (vybrané kapitoly)ten Have, Paul (1999): Doing conversation analysis. A practical guide. London /Thousands Oaks/New Delhi: Sage Publications.Sacks, H. - Schegloff, E. - Jefferson, G. (1974): A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation. Language, 50: 696 - 735.Wooffitt, R. (2005): Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.

Požadavky

Písemná práce, aktivní účast na kursu

Garant

Mgr. Martin Havlík, Ph.D.doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.