Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Současné slovanské jazyky (ABO500383)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500383 - Současné slovanské jazyky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Povinná literatura:Večerka R., Jazyky v komparaci II, Praha 2009.Jazyky slovanské. In: Encyklopedický slovník češtiny, Praha 2002, s. 198-202 Price G., Encyklopedie jazyků Evropy, Praha 2002 (příslušná hesla) Doporučená literatura:Petr J. Základy slavistiky. Praha 1984Horálek J. Úvod do studia slovanských jazyků, 2. vyd. Praha 1962.Večerka R. Jazyky v komparaci I, Praha: Lidové noviny 2008.Běličová H., Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských, Praha: Karolinum, 1998. 

Požadavky

ústní zkouška (zahrnující i práci s textem)

Garant

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.