Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk (ABO500396)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500396 - Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto předmětu bude student schopen projektovat výzkumný design, bude se dobře orientovat ve výzkumných metodách a ve způsobech analýzy a interpretace kvalitativních i kvantitativních dat.Smyslem disciplíny je prohloubení vědomostí a dovedností studentů z oblasti zkoumání  jevů SLA a posílení jejich samostatného metodologického uvažování.

Literatura

BROWN, J. (2007): Understanding Research in Second Language Learning. Cambridge: Cambridge University PressDORNYEI, Z. (2003): Questionnaries in Second Language Research. London: LEAELLIS, Rod, BARKHUIZEN, Gary. Analysing Learner Language. Oxford University Press, 2005 (nebo pozdější vydání). ELLIS, R. (2009): SLA Research and Language Teaching. Oxford: OUPELLIS, R. (2012): Language Teaching Research and Language Pedagogy. West Sussex: Wiley-BlackwellMACKEY, A. - GASS, S. (2012): Research Methods in Second Language Acquisition. A Practical Guide. West Sussex: Wiley-Blackwell

Požadavky

Aktivní účast v semináři, splnění zadaných úkolů, zvl. předložení vlastního projektu a realizace výzkumné sondy.

Garant

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.