Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi (ABO500436)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500436 - Didaktické nástroje (učebnice, programy, korpusy) a práce s nimi, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s co nejširší škálou didaktických nástrojl využitelných pro výuku češtiny na středních školách.

Literatura

Čechová, Marie. Styblík, Vlastimil.  Didaktika češtiny. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1989.Červenková, I.: Žák a učebnice: Užívání učebnic na 2. stupni základních škol. Ostrava: Pedagogická fakulta 2010.Komenský, J. A.. Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1970. Maňák, J. - Klapko, D.: Učebnice pod lupou. Brno: CPV 2006.Maňák, J. - Švec, V.: Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004.Nicholls, J.: Methods in School Textbook Research. http://centres.exeter.ac.uk/historyresource/journal6/nichollsrev.pdfNikl, J.:  Metody projektování učebních úloh. Hradec Králové: Gaudeamus 1997.Obsahová analýza učebnic pro základní školy. http://www.varianty.cz/download/doc/books/18.pdfPrůcha, J.: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998.Sýkora, M.: Učebnice - její úloha v práci učitele a ve studijní činnosti žáků a studentů. Praha: EM - Effect, 1996.Šebesta a kol.: Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec, TUL 2012.Verhave, T. - Sherman Gilmour J.: Principles of Textbook Analysis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1338541/

Garant

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.