Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Paleoslavistika (ABO500543)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500543 - Paleoslavistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Periodizace vývoje od indoevropštiny k praslovanštině. Pravlast a etnogeneze Slovanů. Otázka baltoslovanské jazykové jednoty. Satemová změna a vznik slovanského ch. Zákon otevřených slabik. Přechod kvantity v kvalitu. Tendence k slabičnému synharmonismu (palatalizace, přehlásky). Monoftongizace diftongů, vývoj skupin C+j, vznik nosovek a jerů, metateze likvid. Fonologický systém ke konci praslovanského období. Rozpad slovanské jazykové jednoty. Morfologická charakteristika praslovanštiny. Slovní zásoba, slovotvorba a syntax.

Garant

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.