Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka (ABO500585)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500585 - Testování, měření a hodnocení v didaktice jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem semináře je naučit studenty samostatné tvorbě testových položek i celých testů se všemi komplementárními složkami.

Sylabus

1.      Didaktický test2.      Typy testových úloh3.      Specifikace testu, technika specifikační tabulky4.      Postup konstrukce didaktického testu5.      Vlastnosti testových úloh - obtížnost, citlivost a analýza nenormovaných odpovědí6.      Validita testu7.      Modely srovnávání testů8.      Příklady standardizovaných testů9.      Statistické vyhodnocení didaktického testu10.  Způsoby hodnocení v didaktice jazyka11.  Sestavení a pilotní ověření didaktického testu na vybraném vzorku žáků

Literatura

MCNAMARA, T. Language testing. Oxford: Oxford University Press, c2000, xv, 140 s. Oxford introductions to language study. ISBN 01-943-7222-7.CHRÁSTKA, M. Didaktické testy. Vyd. 1. Brno: Paido, 1999, 91 s. ISBN 80-859-3168-0.JEŘÁBEK, Ondřej a Martin BÍLEK. Teorie a praxe tvorby didaktických testů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010, 91 s. ISBN 978-80-244-2494-1.ISBN 0-19-437222-7.CORSON, Edited by Caroline Clapham and David. Language testing and assessment. Dordrecht, Pays-Bas: Kluwer Academic, 1997. ISBN 07-923-4934-2.SCHINDLER, Radek. Rukověť autora testových úloh. Vyd. 1. Praha: centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2006, 86 s. ISBN 80-239-7111-5.KOLÁŘ, Zdeněk a Renata ŠIKULOVÁ. Hodnocení žáků. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2009, 199 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4728-346. Testy z výzkumů PISA, PIRLS, testy KALIBRO, SCIO, Státní maturitní zkouška

Garant

Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Gabriela Sittová