Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Komunikace v jazykové třídě (ABO500768)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500768 - Komunikace v jazykové třídě, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

1. Povaha komunikace a role učitele a studujících ve výuce gramaticko-překladovou metodou a v komunikačním přístupu. Typy interakce ve vyučování. 2. Poměr mluvení učitele a studujícího. Postoje k využití zprostředkujícího a cílového jazyka ve vyučování. 3. Základní mluvní aktivity v CLT a komunikace v nich. Úkol v komunikačním přístupu (task, task-based learning). Komunikace v rámci úkolu. 4. Základní psací aktivity v CLT a komunikace v nich. 5. Komunikace autora učebnice s uživatelem. Zadání (instrukce). Komponenty k reflexi vlastního pokroku. 6. Komunikace autora s uživatelem učebnice. Vysvětlující texty. Heuristické komponenty.7. Zpětná vazba a opravování. Plynulost vs. správnost. Sebereflexe a autonomie studujícího.8. Komunikace ve vyučování v alternativních metodách.9. Rozvíjení sociokulturní kompetence. Komunikace ve společensky rozrůzněné třídě a zacházení s tabuovými tématy. 10. Komunikace ve vyučování ve vztahu ke komunikaci vně výukového prostředí. Reálná a realistická komunikace, pseudokomunikace.

Literatura

GAVORA, P.: Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido 2005.HÁNKOVÁ, D.: Mění nový obsah a metody jazykového vyučování roli učitele? In: Hlínová, K. (ed.): Sborník asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka. Praha, Akropolis 2009, s. 95-104.CHAULDRON, Craig: Second Language Classrooms. Research on teaching and learning. Cambridge: Cambridge university press 1988. McCROSKEY, J., C - RICHMOND, V., P. - McCROSKEY, L., L.: AnIntroduction to Communication in the Classroom: The Role of Communication in Teachingand Training. Boston: Pearson 2006.BRUMFIT, Christopher: Communicative Methodology in Language Teaching. The roles of fluency and accuracy. Cambridge: Cambridge University Press 1984 LYNCH, Tony: Communication in the Language Classroom. 1. vyd. Oxford: OxfordUniversity Press 1996LITTLEWOOD, Wiliam: Communicative Language teaching. Cambridge:Cambridge University Press 1990.JOHNSON, Karen: Understanding Communication in Second Language Classrooms. 2.vyd. Cambridge: Cambridge University Press 1996.KRASHEN, S. D.: Second Language Acquisition and Second language Learning. Oxford, Pergamon Press 1981.KRASHEN, S. D. - TERRELL, T. D.: The Natural Approach. Oxford, Pergamon Press 1983.LARSEN ‑FREEMAN, D.: Techniques and Principles in Language Teaching. 2. vyd. Oxford, Oxford University Press 2000.MAREŠ, Jiří; Křivohlavý, Jaro: Komunikace ve škole. Brno, Masarykova univerzita 1995. MAREŠ, J., KŘIVIHLAVÝ, J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha, SPN 1989.RICHARDS, J. C. - RODGERS, T. S.: Approaches and Methods in Language Teaching. A Description and Analysis. 3. vyd. Cambridge, Cambridge University Press 1986.ŠEBESTA, Karel: Od jazyka ke komunikaci. Praha, Karolinum 2005.SCRIVENER, J.: Learning Teaching. Oxford, Macmillan Education 2011.Thornbury, Scott: How to teach speaking. Harlow, Longman 2005. Willis, Jane: A Framework for Task-Based Learning. Harlow, Longman 1996.WILLIS, J.; WILLIS, D.: Challenge and change in Language teaching. Oxford, Heinemann Macmillan 2003.

Požadavky

Aktivní práce v semináři, prezentace výzkumného projektu zadaného v semináři, písemná analýza vybraného problému, test

Garant

Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.