Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Druhý jazyk - osvojování, učení, užívání; metody jeho studia (ABO500769)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500769 - Druhý jazyk - osvojování, učení, užívání; metody jeho studia, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Přednáška je věnována teoretickým otázkám spojeným s osvojováním, učením a užíváním druhého/cizího jazyka a výzkumným metodám užívaným badateli při jeho zkoumání; volně na ni navazují seminře Výzkum v oboru čeština jako druhý jazyk a Čeština nerodilých mluvčích. Studenti po jejím absolvování budou znát základní pojmy z tohoto oboru, hlavní teorie osvojování jazyka s důrazem na jejich význam pro pochopení procesů osvojování jazyka druhého/cizího a částečně i jeho vyučování, hlavní přístupy a výzkumné nástroje, které má badatel pro výzkum osvojování, učení a užívání jazyka k dispozici.Tematické okruhy:Základní pojmy a témata oboru OCJ.Toeire osvojování jazyka, jejich typy, vývoj, hlavní představitelé.Kontrastivní analýza; kontrastivní analýza mezijazyka.Chybová analýza; chybová analýza s oporou o korpus.Další frekventované metody studia jazyka žáků.Podmínky atestace: Zvládnutí předepsané látky na základě přednášek a zadané odborné literatury, ověřované zkouškou s písemnou a ústní složkou.   

Literatura

BEHRENS, H. (ed.). Corpora in Language Acquisition Research. Amsterdam: J. Benjamins, 2008.ELLIS, R. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 2008.ELLI, R.; BARKHUIZEN, E. Analysing Learner Language. Oxford: Oxford University Press, 2009. GASS, S.; SELINKER, L. Second Language Acquisition. An Introductory Course. Routledge, 2008. SAVILLE-TROIKE, M. Introducing Second Language Acquisition. Cambdridge University Press, 2007. SELIGER, H.; SHOHAMY, E. Second Language Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2008. ŠEBESTA, K.; ŠKODOVÁ, S. a kol. Čeština - cílový jazyk a korpusy. Liberec, 2012.

Garant

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.