Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Čeština v typologickém a kontrastivním pohledu (ABO500876)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO500876 - Čeština v typologickém a kontrastivním pohledu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je zkoumání jazykových univerzálií a specifik v aplikaci na češtinu a jiné jazyky (zvláště ty, s nimiž může přijít do styku učitel češtiny jako cizího jazyka). Předmět by měl vést studenty k získání většího jazykového rozhledu a uvědomění si shod a rozdílů mezi češtinou a jinými jazyky. 

Sylabus

Úvod do typologie a kontrastivní lingvistiky, historie bádáníKlasifikace jazyků, jazykové svazyFonologie - vokalismus, konsonantismus, prozodické prostředkyMorfologie - slovní druhyMorfologie - kategorie jmen (rod, číslo, pád, životnost)Morfologie - kategorie sloves (čas, vid, diateze)Syntax - slovosled, ergativnost, existenciální konstrukce ap.Lexikálně-syntaktické jevy - negace, modalita, zvořilost ap.Sémantika - barvy, vědět-znát, části těla, ještě-už ap.

Požadavky

Podmínkou pro udělení zápočtu je přiměřená účast na semináři, referát a úspěšné absolvování závěrečného testu.

Garant

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.