Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Kruh přátel českého jazyka (ABO700100)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO700100 - Kruh přátel českého jazyka, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

14. 10. Marie Havránková (ÚČL AV ČR, Praha) - Vladimír Petkevič (Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK, Praha): Pražská škola v korespondenci. Dopisy z let 1924-198921. 10. Marie Škarpová (Ústav české literatury a komparatistiky FF UK, Praha): Štejerův Kancionál4. 11. Irena Vaňková (Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, Praha) - Marie Vachková (Ústav germánských studií FF UK, Praha) - Michaela Lišková (Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, Praha): Kulatý stůl: Barvy v dnešním jazyce a slovníku 11. 11. Kateřina Voleková (Oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, Praha): Latinsko-české slovníky ve středověké škole18. 11. Pavla Štěpánová (Katedra českého jazyka PedF UK, Praha): Zlato, broučku, pusinko aneb Metaforičnost partnerských pojmenování25. 11. Jana Bílková (Katedra českého jazyka a literatury PedF UHK, Hradec Králové): Tautologie a kontradikce v současné češtině2. 12.   Ondřej Koupil (Oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR, Praha): Konstancova Lima9. 12.   Veronika Štěpánová (Oddělení jazykové kultury ÚJČ AV ČR, Praha) - Martin Havlík (Oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ AV ČR, Praha): O čem vypovídá Databáze výslovnostního úzu cizích slov?16. 12. Nové edice České knižnice 3. 12.   zve Kruh přátel českého jazyka své příznivce na Šmilauerovské odpoledne, které pořádá spolu s Jazykovědným sdružením ČRve Velkém sále Pedagogické fakulty UK (Magdalény Rettigové 4, Praha 1) od 13.30 hod.

Požadavky

Požadavky k zápočtu: max. dvě absence. ((Ne)účast na Šmilauerovském odpoledni se nezapočítává.) 

Garant

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.