Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Drobnosti češtiny a jazyková popularizace (ABO700500)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO700500 - Drobnosti češtiny a jazyková popularizace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Nepravidelností a zajímavých strategií v jazyce si všímají dnes a denně poučení i laičtí mluvčí češtiny. Tyto jednoslivosti jsme sice schopni nacházet, ale mnohdy je už neumíme usouvztažnit s jazykovým systémem, vysvětlit je, nacházet analogie ani efektivně hledat poučení v náležitých zdrojích, natož pak dané jevy dostatečně a vhodně popsat. Jelikož se mnozí studenti oboru český jazyk a literatura živí nebo budou živit výukou jazyka, tvorbou či úpravou rozmanitých textů, potřebují si tříbit nejen ryze odborný jazykový projev, ale i projev populárně-naučného stylu, chcete-li též stylu popularizačního, jehož příkladem jsou jazykové koutky. Právě touto či podobnou cestou mohou v budoucnu své lingvistické postřehy zprostředkovávat i laickým mluvčím češtiny.V semináři budou studenti sledovat své jazykové okolí, přemýšlet o drobnostech v jazyce, citlivě je hodnotit (tj. nikoli na škále správné-nesprávné), usouvztažňovat je, pracovat s rozličnými zdroji, výsledky svého zkoumání sepisovat a zároveň budou vlídným kritickým okem číst texty svých kolegů. Vyučující bude poskytovat autorům podrobnou zpětnou vazbu. Povedené práce budou zveřejňovány pro kolegy i širší čtenářstvo (na webu či facebookové stránce vytvořených za tímto účelem).

Garant

Mgr. Hana Prokšová

Vyučující

Mgr. Hana Prokšová