Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Staročeské překlady Bible (ABO700600)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO700600 - Staročeské překlady Bible, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení se vznikem a vývojem staročeského biblického překladu od jeho počátků do konce 15. století 

Sylabus

Základní tematické okruhy:1. Struktura a obsah bible, vývoj českého překladu a jeho vztah k předloze2. Otázky zrodu staročeského překladu, současný stav bádání3. Staročeské žaltáře4. Staročeské evangeliáře5. Bible drážďanská a olomoucká6. Problematika prvního překladu bible jako kolektivního díla7. Specifika 2. redakce staročeského biblického překladu8. Literární produkce vážící se k staročeské bibli9. Třetí a čtvrtá redakce staročeského biblického překladu10. Jan Hus a bible

Literatura

Vladimír Kyas: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997Josef Vintr: České biblické slovo jako vývojový faktor stylové stratifikace národního jazyka... In: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1998, s. 215-228.Staročeská bible drážďanská a olomoucká. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. Ed. V. Kyas. I. díl Evangelia. Praha 1981; II. díl Epištoly, Skutky apoštolů, Apokalypsa. Praha 1985; III. díl Genesis - Esdráš. Praha 1988; IV. díl Tobiáš - Sirachovec. Paderborn 1996; V. díl Isaiáš - 2. Makabejská, Praha 2009 (ed. Pečírková a kol.).Další literatura bude uvedena v průběhu semináře přímo k jednotlivým tématům.

Garant

Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.