Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Diachronní vademecum (ABO700865)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO700865 - Diachronní vademecum, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je prakticky pomoci studentům, které zajímá diachronní bohemistický výzkum, chtěli by se s ním blíže seznámit a získat v této oblasti další znalosti a dovednosti a případně i psát takto zaměřenou závěrečnou práci.  

Sylabus

Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s různými aspekty diachronního zkoumání jazyka. Účastníci se seznámí s tradičními i novějšími metodami zkoumání starších českých textů rukopisných i tištěných, naučí se základům paleografie a dalších pomocných věd historických,  dozvědí se, které příručky, datbáze a další elektronické i tištěné zdroje jsou k dispozici, kde je hledat a jak s nimi pracovat. Po absolvování semináře by účastníci měli být schopni používat při vědeckém studiu dějin českého jazyka nejen edice textů, ale i samotné historické prameny tištěné i rukopisné, měli by je umět samostatně vyhledat, přečíst a kriticky zhodnotit a také zvolit vhodnou metodu jejich zkoumání. Vlastní náplní semináře jsou krátká teoretická poučení o dané problematice a pak především praktická cvičení a samostatná práce studentů, a to jak plnění úkolů zadaných přímo v hodinách, tak prezentace výsledků domácí přípravy. Vzhledem k tomu, že seminář je částečně určen pro studenty, kteří uvažují o volbě diachronního tématu pro svou závěrečnou práci, předpokládá se i zařazení některých témat na základě přeferencí a návrhů účastníků. Podle zájmu mohou také být také organizovány exkurze do pražských historických knižních fondů.

Garant

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.