Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Duše a tělo v českém jazykovém obrazu světa (ABO700900)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ABO700900 - Duše a tělo v českém jazykovém obrazu světa, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Duše a tělo v českém jazykovém obrazu světaV semináři se budeme zabývat konceptualizací tělesnosti v českém (jazykovém)  obrazu světa a opozicí duše a těla, jak ji lze interpretovat na základě českých slovníků, sbírek frazeologie, folkloru a kanonických textů (lidová píseň, Erbenova Kytice, Babička B. Němcové). Druhou linií bude studium textových rekonceptualizací tělesnosti (a vztahu "duše" a "těla") v literárních textech, zejm. v novější české próze a poezii (podle preferencí účastníků semináře). Tělesnost bude při tom chápana v širokém smyslu slova (cítění a citlivost, bolest, smyslovost, tělesné (vnitřní) prožitky a (vnější) projevy emocionálních stavů, ale i defekty či abnormality apod.), problematizovány budou její hranice, příp. opozice, do nichž tradičně vstupuje nebo které se v jejích intencích projevují (život - smrt, zdraví - nemoc, krása - ošklivost, normalita - nenormalita, materiálno - nemateriálno, lidské - ne-lidské). Metodologicky se budeme opírat především o polskou sémantiku a kognitivní etnolingvistiku; obzor bude podle potřeby (a zaměření frekventantů) rozšířen se zřetelem k širším antropologickým souvislostem tělesnosti a způsobům její reflexe v jazyce a textech.

Literatura

Literatura (kromě slovníkové a jiné pramenné):BOWIE, Fiona (2008): Antropologie náboženství. Praha: Portál.BROUČEK, Stanislav - JEŘÁBEK, Richard (2007): Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska 1 - 3. Praha.GRZEGORCZYKOWA, Renata (2012): Dzieje i współczesne rozumienie wyrazów duch i dusza. In: R. G.: Świat widziany poprzez słowa. Szkice z semantyki leksykalnej. (Ed. Mikołajczuk, A.) Warszawa:  Wydawnictwo UW, s. 273 - 288.MORSCHITZKY, Hans - SATOR, Sigrid (2007): Když duše mluví řečí těla. Stručný přehled psychosomatiky. Praha: Portál.NAVRÁTILOVÁ, Alexandra (2004): Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.MAĆKIEWICZ, Jolanta (2008): Ja i moje ciało, czyli co to jest "bodycentryzm". In: Bartmiński, J. -  Pajdzińska, A. (red.): Podmiot w języku i kulturze. Lublin: UMCS, s. 213 - 225.PAJDZIŃSKA, Anna (1999): Metafora pojęciowa w badaniach diachronicznych. In: Pajdzińska, A. - Krzyżanowski, P. (eds.): Przeszłość w językowym obrazie świata. Lublin: Wydawnicstwo UMCS, s. 51-65.SOUKUP, Martin (ed., 2014): Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Praha: Pavel Mervart.TARCALOVÁ, Ludmila (ed., 2010): Tělo jako kulturní fenomén. Studie Slováckého muzea, 14.VAŇKOVÁ, Irena (2007): Nádoba plná řeči. Praha: Karolinum.VAŇKOVÁ, Irena - WIENDL (eds., 2012): Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře. Praha: FF UK.WIERZBICKA, Anna (1999): Duša - soul i mind. Dowody językowe na rzecz etnopsychologii i historii kultury. In: Język - umysł - kultura. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, s. 522 - 544. 

Garant

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.