Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Česká literatura a kultura 19. století (ACC100014)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ACC100014 - Česká literatura a kultura 19. století, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (UK).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Sylabus

Tématické bloky:Romantismus, romantismy a biedermeier (K H. Mácha, J. K. Tyl, K. J. Erben, K. Havlíček Borovský, B. Němcová)Nové obzory: generace Májovců (V. Hálek, J. Neruda, K. Světlá)Novoromantismus, ruchovci a lumírovci (J. Arbes, S. Čech, J. Vrchlický, J. Zeyer)Historismus a české dějiny (A. Jirásek, Z. Winter)Realismus, naturalismus a pozitivistická estetika (K. V. Rais, A. Mrštík, K. M. Čapek Chod)Fin de siècle: básnický realismus, impresionismus, symbolismus a dekadence (J. S. Machar, A. Sova, J. Karásek ze Lvovic, K. Hlaváček, O. Březina, J. K. Šlejhar, F. X. ŠaldaKatolická moderna, aneb jiné perspektivy (S. Bouška, K. D. Lutinov, X. Dvořák)

Literatura

Primární literatura:Arbes, J: Svatý XaveriusBřezina, O.: Stavitelé chrámuČapek Chod, K. M.: TurbinaČech, S.: Písně otrokaErben, K. J.: KyticeHavlíček Borovský, K.: Obrazy z RusHavlíček Borovský, K.: Tyrolské elegieHlaváček, K.: Pozdě k ránuKarásek, J.: SodomaMachar, J. S.: ConfiteorMácha, K. H.: MájMácha, K. H.: Večer na BezdězuMácha, K. H.: Krkonošská pouťNěmcová, Božena: BabičkaNeruda, J.: Malostranské povídkyNeruda, J.: Prosté motivySova, A.: Květy intimních náladŠlejhar, J. K.: Zátoka smrtiVrchlický, J.: Okna v bouříVrchlický, J.: Strom životaZeyer, J.: Dům U tonoucí hvězdy Doporučená literatura:Hrbata, Z., Procházka, M.: Romantismus a romantismy (2005)Šalda, F. X.: Synthetism v novém uměníLehár, J., Stich, A., Janáčková, J., Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku (1998)Macura, V.: Český sen (1998)Marek, J.: Česká moderní kultura (1998)

Požadavky

Atestace:a)      zimní semestr (Z): podmínkou získání atestace je 1) pravidelná a aktivní účast (max. toleruji tři absence, vyšší počet absencí jen ze závažných důvodů, aktivní účastí rozumím pečlivou přípravu, tj. četbu předepsané literatura a ochotu zapojit se do diskuzí nad probíranou problematikou) a 2) krátký pohovor nad předem zvoleným tématem.b)      letní semestr (Zk): podmínkou získání atestace je 1) pravidelná a aktivní účast (viz výše) a 2) úspěšné složení ústní zkoušky, která se bude skládat z otázky čistě literárního charakteru (texty, autoři, literární kontext) a z otázky, prověřující studentovu schopnost uvažovat o dané problematice v širších souvislostech (širší umělecko-kulturní, společenské, teoreticko-estetické souvislosti).

Garant

PhDr. Tomáš Vučka

Vyučující

PhDr. Tomáš Vučka